[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلی جستجو در سامانه درباره سامانه اخبار و رویدادها نقشه سایت فهرست داده ها تماس با ما ::
:: اعضا - سهیلاسادات قضوی شریعت پناهی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم سهیلاسادات قضوی شریعت پناهی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
نمونه فرم كارنامه به فارسي اطلاعات شخصي توضيح: مواردي كه با علامت * مشخص شده‌اند، جزو موارد اختياري هستند. سوابق تحصيلي الف) تحصيلات عاليه رشته تحصيلي گرايش رشته تحصيلي درجه علمي دانشگاه محل تحصيل شهر محل تحصيل كشور محل تحصيل تاريخ فراغت از تحصيل مدارک پزشکی مدارک پزشکی کاردانی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1372 مدارک پزشکی مدارک پزشکی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1376 آموزش مدارک پزشکی آموزش مدارک پزشکی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید ایران تهران ایران 1380 ب) پايان‌نامه‌هاي نوشته شده در دوران تحصيل رشته تحصيلي گرايش رشته تحصيلي درجه علمي مدارک پزشکی مدارک پزشکی کارشناسی مدارک پزشکی مدارک پزشکی کارشناسی ارشد موقعيت‌هاي شغلي و حرفه‌اي الف) سابقه ارائه خدمات آموزشي موسسه محل تدريس مقطع تحصيلي نوع فعاليت نوع درس* عنوان درس تعداد دانشجويان كل ساعات تدريس شده سال تدريس دانشکده پرستاری و پیراپزشکی کاردانی آموزشی تئوری و عملی مدارک پزشکی -کارورزی 30نفر 580 1380-1381 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی کاردانی آموزشی تئوری و عملی مدارک پزشکی –اصول و روشهای بایگانی-کارورزی 30 818 1381-1382 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی کاردانی آموزشی تئوری و عملی مدارک پزشکی- ذخیره سازی داده های بهداشتی-کدگذاری بیماریها-کارورزی 595 1382-1383 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی کاردانی آموزشی تئوری و عملی مدارک پزشکی- ذخیره سازی داده های بهداشتی-کدگذاری بیماریها-کارورزی 903 1383-1384 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی کاردانی آموزشی تئوری و عملی مدارک پزشکی- ذخیره سازی داده های بهداشتی-کدگذاری بیماریها-کارورزی 799 1384-1385 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی کاردانی آموزشی تئوری و عملی مدارک پزشکی- ذخیره سازی داده های بهداشتی-کدگذاری بیماریها-کارورزی 799 1385-1386 دانشکده پرستاری و پیراپزشکی کاردانی آموزشی تئوری و عملی مدارک پزشکی- ذخیره سازی داده های بهداشتی-کدگذاری بیماریها-کارورزی 910 1386-1387 مرکزآموزش مدیریت آموزشی کارکنان آموزشی تئوری و عملی مدارک پزشکی 45 1381 تدریس جهت افراد جدیدالاستخدام دوره آموزش تکنیسینهای مدارک پزشکی کارکنان آموزشی تئوری و عملی مدارک پزشکی-بایگانی پزشکی 230 1381 * منظور از نوع درس، دروس تئوري، دروس عملي، تدريس در اتاق عمل، آموزش در عرصه، آموزش‌هاي باليني و مواردي از اين قبيل است. ب) سابقه ارائه خدمات حرفه‌اي (مشاوره، همكاري و غيره) نوع خدمت حرفه‌اي فرد، مركز يا سازمان دريافت‌كننده خدمات تاريخ ارائه خدمات مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1386-1382 ج) سابقه موقعيت ها و پست هاي اجرايي (مرتبط با آموزش و تحقيقات) سمت نوع وظايف محوله مكان فعاليت نام، رتبه علمي و رشته تحصيلي مسئول مافوق تاريخ از لغايت عضوکمیته راهبردی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت منشی-مسئول دبیرخانه پایگاه تحقیقات جمعیتی ریاست دانشگاه-هیئت علمی 1386-1382 مدرس استاد راهنما دانشکده پرستاری و پیراپزشکی ریاست دانشکده 1383تاکنون د) سابقه فعاليت و پست هاي اجرايي ( غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات) عنوان سمت وظيفه مكان فعاليت مافوق تاريخ مسئول واحدآمار جمع آوری آمار مرکز بهداشت شهرستان رئیس مرکز بهداشت شهرستان 1378-1382 تشويق‌ها، جوايز و تقديرها عنوان علت دريافت محل دريافت مقام اعطا كننده تاريخ دريافت ازمون استخدامی مصاحبه کننده آزمون استخدامی معاونت پشتیبانی معاونت پشتیبانی 1384 ازمون استخدامی مصاحبه کننده آزمون استخدامی معاونت پشتیبانی معاونت پشتیبانی 1385 ازمون استخدامی مصاحبه کننده آزمون استخدامی معاونت پشتیبانی معاونت پشتیبانی 1386 فعالیت های پژوهشی پایگاه تحقیقات جمعیتی و اجرای همایش برگزاری همایش پایگاههای سراسر کشور در سمنان ریاست دانشگاه ریاست دانشگاه 1386 قبولی دانشجویان درآزمون کارشناسی قبولی دانشجویان درآزمون کارشناسی دانشکده پرستاری ریاست دانشکده 1384و1385 مشاور استانداردراموربانوان برگزاری نمایشگاه پایگاه تحقیقات جمعیتی بمناسبت روز زن استانداری-امور بانوان استانداری 1385 مشاور استانداردراموربانوان برگزاری نمایشگاه پایگاه تحقیقات جمعیتی بمناسبت روز زن استانداری-امور بانوان استانداری 1386 عضويت در انجمن‌ها و مجامع علمي نام مجمع نوع همكاري و سمت محل فعاليت مجمع مدت عضويت از لغايت انجمن علمی مدارک پزشکی ایران نماینده انجمن در دانشگاه علوم پزشکی سمنان تهران 1383تاکنون عضويت در كميته‌ها و شوراها نام كميته يا شورا نوع همكاري با كميته يا شورا مكان يا سازمان مربوطه مدت فعاليت از لغايت کمیته راهبردی پایگاه تحقیقات جمعیتی عضو-منشی و مسئول دبیرخانه-عضو هیات تحریریه مجله پایگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1386-1382 شورای پژوهشی هلال احمر عضو سازمان هلال احمر 1385-1386 پروژه‌هاي تحقيقاتي تصويب شده عنوان طرح نوع فعاليت در طرح (مجري اصلي، مدير اجرايي، همكار، مشاور و غيره) ساعات فعاليت در طرح موسسه محل پژوهش وضعيت فعلي طرح طول مدت طرح بررسی میزان آگاهی آگاهی گروه سنی 40-20سال از بیماری ایدز،راههای پیشگیری و انتقال فبل و بعد آموزشدر خانوارهای تحت پوشش مرکز تدین و فامیلی همکار - مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ارائه گزارش نهایی 4سال بررسی میزان مصرف روغنها و چربیهادر خانوارهای تحت پوشش مرکز تدین و فامیلی قبل و بعد از آموزش همکار - مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت اتمام طرح 3سال بررسی وضعیت بهداشتی آرایشگاههای زنانه شهرسمنان قبل و بعد از آموزش همکار - مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت اتمام طرح 3سال بررسی اثر آموزش برآگاهی و عملکردنانوایان شهرسمنان درخصوص تولید نان مناسب همکار - مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت در دست اجرا 3سال بررسی تاثیر مداخلات مردمی در جلوگیری از دفع فاضلاب خانگی به معابرعمومی و افزایش آگاهی ساکنین محل صاحب الامر سمنان از مضرات فاضلاب خانگی مجری - مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت مصوب - بررسی تاثیر مداخلات مردمی برنحوه جمع آوری زباله قبل و بعد از آموزش همکار - مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت اتمام طرح 2سال بررسی وضعیت تاثیر آموزش مهارتهای زندگی در پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر در دانش آموزان مقطع راهنمایی تحت پوشش خاوارهای مرکز تدین و فامیلی همکار - مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت مصوب - بررسی تاثیرتعامل با مسئولین و معلمان در بهبود روابط صمیمانه بین دانش آموزان و اولیاء مدارس متوسطه پسرانه سمنان همکار - مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت مصوب - طرح میان وعده غذایی همکار - مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت مصوب - بررسی میزان مصرف شوینده ها در شهرسمنان همکار - مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت مصوب - بررسی تاثیر مداخلات آموزشی و اجرایی در میزان بروز عفونت ادراری در بخش آی سی یو بیمارستان فاصمیه سمنان همکار - مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت مصوب - طرح دوچرخه همکار - مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت مصوب - برسی نحوه تکمیل فرم ثبت گواهی فوت در شهرستان سمنان مجری دانشگاه علوم پزشکی ایران مصوب سه ماه بودجه هاي تحقيقاتي دريافت شده از ساير مراكز (گرنت) منبع ارائه دهنده بودجه شماره گرنت عنوان گرنت بودجه گرنت سمت مدت زمان پايان‌نامه‌هاي سرپرستي شده يا مشاوره شده عنوان پايان‌نامه دوره تحصيلي ارائه پايان‌نامه محل انجام پايان‌نامه سمت در پايان‌نامه تاريخ دفاع از پايان‌نامه سخنراني در هم‌انديشي، بازآموزي و غيره (بدون ارائه مقاله) عنوان سخنراني عنوان هم‌انديشي، بازآموزي و غيره محل برگزاري هم‌انديشي، بازآموزي و غيره تاريخ سخنراني خلاصه پرونده اصول صحیح تشخیص نویسی بیمارستان فاطمیه 1380 مبانی مدارک پزشکی بازآموزی کارکنان اسنادپزشکی استان مرکز آموزش مدیریت دولتی 1381 آشنایی با کار پذیرش و منشی بخش ها برنامه آموزشی کارکنان بخش پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان 128 تختخوابی بیمارستان128 تختخوابی 1381 بیان مسئله کارگاه روش تحقیق معاونت بهداشتی 1383 نحوه ارائه گزارش نهایی کارگاه روش تحقیق معاونت بهداشتی 1384 جنبه های قانونی مدارک پزشکی باز آموزی بیمارستان امیرالمومنین(ع) 1384 کارگاه آموزشی پرونده الکترونیک سلامت دومین همایش دانشجویان مدارک پزشکی سراسر کشور پرسنل مدارک پزشکی و دانشجویان 1385 فعاليت‌هاي ويراستاري و همكاري با هيات تحريريه مجلات علمي نام مجله محل انتشار مجله نوع همكاري با مجله مدت همكاري از لغايت مجله جامعه سالم دانشگاه علوم پزشکی سمنان ویراستار-عضو هیات تحریریه 1382-1386 شركت در دوره‌هاي مختلف (آموزشي، پژوهشي و اجرايي) نام دوره نوع (سطح) دوره محل برگزاري تاريخ برگزاري دوره آموزشی سیستم عامل ویندوز - معاونت آموزشی 29الی17/12-/79 دوره آموزشی اکسل - معاونت آموزشی 24-23/3/1381 دوره آموزشی پاورپوینت - معاونت آموزشی 7-8/4/1381 دوره آموزشیspss - مجتمع آموزشی دانشگاه 16/6/1381 دوره آموزشیElementary1 - مجتمع آموزشی دانشگاه 10-7/8/1381 دوره آموزشیElementary2 - مجتمع آموزشی دانشگاه 10-7/8/1381 دوره آموزش غیرحضوری توانمندسازی کارشناسان و کارکنان نظام سلامت - آزمون غیرحضوری 15/8-1385الی25/11/85 دوره آموزشی بررسی مخاطرات حقوقی و قضایی جامعه پزشکی - بسیج جامعه پزشکی 12/3/86 دوره آموزشی جنبه های قانونی مدارک پزشکی - معاوت آموزشی 16/5/85الی13/7/85 دوره آموزشی کاربرد کامپیوتر در رشد خدمات مدارک پزشکی - معاونت آموزشی 25/11/84الی1/11/84 دوره آموزشی اصطلاحات پزشکی رایج - معاونت بهداشتی 15/11/85الی27/12/84 دوره آموزشی نحوه محاسبه شاخص های بهداشتی معاونت بهداشتی 16/5/86الی12/4/86 دوره آموزشی فنون مستند سازی - معاونت بهداشتی 21/9/86الی9/8/86 دوره آموزشی مدیریت مدارک پزشکی مرکز بهداشت شهرستان 22/8/86الی15/7/86 دوره آموزشی ترویج و توسعه نماز - بیمارستان فاطمیه 23/10/1385 دوره آموزشی امداد و کمکهای اولیه عمومی پایه - هلال احمر 18/11/86الی14/10/86 دوره آموزشی غیرحضوری زبان انگلیسی - مجتمع آموزشی دانشگاه 12/11/86الی7/11/86 دوره آموزشی بهداشت - بیمارستان فاطمیه 4/2/87 دوره آموزشی ثبت موارد علل مرگ و صدورگواهی فوت - بیمارستان فاطمیه 9/2/87 آشنایی با اخلاق اداری و مقررات حرفه ای - بیمارستان امیرالمومنین(ع) 21/3/87 اخلاق در خانواده - بیمارستان امیرالمومنین(ع) 17/8/86 شركت درهم‌انديشي‌ها، بازآموزي‌ها و كارگاه‌ها نام هم‌انديشي، بازآموزي، كارگاه و غيره طول مدت دوره محل برگزاري تاريخ برگزاري کارگاه کاربرد روش تحقیق کیفی در پژوهش 1روز معاونت بهداشتی 21/3/81 کارگاه آموزش بهداشت روان 4روز معاونت بهداشتی کارگاه آموزشی ارتقای مستمر کیفیت در سطوح مدیریتی 2روز معاونت بهداشتی 30-29-79 کارگاه آموزشی مدیریت مشارکتی و تکنیکهای هزینه یابی در خدمات تندرستی 2روز معاونت بهداشتی 22-21/3/79 کارگاه آموزشی تالاسمی یک روز معاونت بهداشتی 24/10/78 کارگاه آموزشی رابطین بهداشت 4روز معاونت بهداشتی 5/2/12/78 کارگاه آموزشی ترویج تغذیه باشیرمادر 2روز بیمارستان امیر(ع) 5-3/3/82 کارگاه آموزشی مقاله نویسی 2روز EDC 30/-29/82 کارگاه آموزشی تدوین مقاله های علمی 1روز دومین همایش سراسری دانشگاههای علوم پزشکی-اردبیل 19-17/6/82 کارگاه آموزشی روش تدریس و تدوین طرح درس و ارزشیابی 1روز EDC 23*22/12/85 کارگاه آموزشی مشاوره تحصیلی 1روز EDC 27/11/84 کارگاه آموزشی روش تحقیقاتی مقدماتی 3روز ٍ EDC کارگاه آموزشی مشاوره علمی فرهنگی دانشجویان 1روزه EDC 14/5/86 کارگاه اتوماسیون بیمارستانی کشور 5روز دانشگاه علوم پزشکی مشهد 19-15-10-86 سومین نشست هم اندیشی و کارگاه بررسی رفع ابهامات و مشکلات فرایند اجرایی پایگاههای تحقیقات جمعیتی کشور 2روز دانشگاه علوم پزشکی کاشان 8-7/3/86 اولین نشست هم اندیشی پایگاههای تحقیقات جمعیتی کشورسمنان 2روز دانشگاه علوم پزشکی سمنان بهمن84 کارگاه آموزشی پرونده الکترونیک سلامت 1روز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1385 کارگاه آموزشی کدگذاری مجازی 1روز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1385 کارگاه آموزشی نحوه استخراج مقاله کامل از منابع الکترونیکی 1روز EDC 22/9/1385 کارگاه آموزش بالینی 1روز EDC 21/9/86 کارگاه آموزشی برنامه ریزی درسی با تاکید برcourse plan 1روز EDC 19/12/86 کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی اروز EDC 24-17/86 کارگاه آموزشی طب سوزنی 1روز دانشگاه علوم پزشکی ارتش 11/2/81 کارگاه آموزشی science direct اروز دانشگاه علوم پزشکی سمنان 2/7/2007 کارگاه آموزشی آمار بهداشت محیط 1روز معاونت بهداشتی 5/9/79 کارگاه آموزشی نحوه نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی 1روز EDC 20/12/83 کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی 3روز معاونت بهداشتی 31الی29/2/85 کارگاه آموزشی تئوری و علمی پروژه پایگاههای تحقیقات جمعیتی(تحقیق مشارکتی) 5روز معاونت تحقیقات و فناوری 1/7الی28/6/83 کارگاه آموزشی چگونگی تدوین پرسشنامه در تحقیق 1روز دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 8/6/87 کارگاه آشنایی یا مقررات و قوانین هیئت علمی 1روزه دانشگاه علوم پزشکی سمنان 27/4/88 کارگاه کتابخانه دیجیتال 1روزه دانشگاه علوم پزشکی سمنان 6و5/7/88 دومین هم اندیشی پایگاههای تحقیقات جمعیتی کشور 2روز دانشگاه علوم پزشکی بابل 27الی26/6/86 کارگاه آموزشی روش تحقیق تکمیلی 1روز EDC 25/12/84 شرکت در همایش آموزه های دین و سلامت جسم 1روز دانشگاه علوم پزشکی سمنان 27/9/84 شرکت در اولین جشنواره بهداشت خانواده 1روز جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران 6/10/83 شرکت در دومین همایش بین المللی سیمای پیامبراعظم و برنامه های درسی 1روز سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی 30-29/2/1386 شرکت در همایش نقش مدیریت در ارائه خدمات بهداشتی ،درمانی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان 31/2الی2/3/79 شرکت در اولین همایش سالیانه دانشجویان مدارک پزشکی سراسر کشور بعنوان هیات رئیسه - اصفهان 30/2/84 شرکت در دومین همایش دانشجویان مدارک پزشکی سراسر کشور بعنوان هیات رئیسه و داوری مقالات - شیراز 3/2/85 شرکت در همایش آموزه های دین و سلامت جسم - دانشگاه علوم پزشکی سمنان 27/9/84 بازآموزی پزشکان و دستیاران 1روزه دانشگاه علوم پزشکی سمنان 10/6/88 انتشارات الف) كتب منتشر شده عنوان كتاب همكار/ همكاران نوع كار (ترجمه، تاليف، گردآوري، ويرايش) ناشر شهر و كشور محل نشر سال چاپ توسعه سیستمهای اطلاعات مدیریت بهداشتی - ترجمه انتشارات جعفری تهران-ایران 1388 ب) مقالات منتشر شده نويسنده (گان) عنوان مقاله نام نشريه جلد شماره صفحه سال چاپ سعيد حقيقي-غلامرضا ايراجيان-شهين كمال-سهيلا قضوي-بتول كريمي-مسعود بيدختي و همكاران بررسی تاثیر مداخلات مردمی برنحوه جمع آوری زباله قبل و بعد از آموزش مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد 8 1 4 1386 فربد عبادي آذر-مهدي كاهويي-محسن سليماني-سهيلا قضوي- علي اصغر قدس-سيف اله اعلايي-داوود رجب زاده تاثير شبه رايانه اي اطلاعات بيمارستاني بر كيفيت خدمات درماني كاركنان بخشهاي باليني در بيمارستان اميرالمومنين(ع)دانشگاه علوم پزشكي سمنان مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 11 31 7 1387 ج) مقالات ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره نويسنده (گان) عنوان مقاله عنوان همايش، كنفرانس و غيره محل برگزاري نحوه ارائه مقاله (سخنراني يا پوستر) سال ارائه سهیلا قضوی-مهدی کسائیان- مهدی حسام-فرزانه علیوند-آمنه طحان-نصیر امانت بررسی علائم شایع انفارکتوس قلبی و عوامل مرتبط با آن کنگره سراسری اورژانسهای پرستاری و مامایی مشهد سخنرانی 1380 سهیلا قضوی-مهدی کسائیان بررسی عفونت زخم ناحیه عمل و عوامل مرتبط باآن کنگره دانشجویی قزوین سخنرانی 1381 سهیلا قضوی-محترم فامیلی حوادث سوختگی مراجعین اورژانس به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکس سمنان کنگره سراسری سوختگی تهران پوستر 1381 سهیلا قضوی-سودابه پیوندی-سکینه صیادجو بررسی تغییرات فشارخون قبل و بعد از همودیالیز در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کنگره بین المللی بیماریهای کلیه اردن سخنرانی 1381 سهیلا قضوی-سودابه پیوندی-سکینه صیادجو بررسی تغییرات فشارخون قبل و بعد از همودیالیز در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کنگره سراسری کلیه زاهدان پوستر 1380 سکینه صیادجو-سودابه پیوندی-سهیلا قضوی بررسی علل مسمومیتها در بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان هفتمین همایش سم شناسی و مسمومیتها اصفهان پوستر 1380 سکینه صیادجو-سودابه پیوندی-سهیلا قضوی بررسی مراقبت پرستاری در مسمومیتها در بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان هفتمین همایش سم شناسی و مسمومیتها اصفهان پوستر 1380 سهیلا قضوی- سودابه پیوندی- سکینه صیادجو تعیین ارتباط بین شغل و کمردرد در کارکنان اتاق عمل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان اولین سمینار بین المللی درد و طب فیزیک و توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش تهران سخنرانی 1380 سودابه پیوندی-سکینه صیادجو-سهیلا قضوی آموزش و مراقبت در کنترل فشارخون بیماران همودیالیزی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کنگره سراسری کلیه زاهدان پوستر 1380 سکینه صیادجو-سودابه پیوندی-سهیلا قضوی بررسی میزان مصرف مسکنها در کنترل دردهای حاد پس از عمل در بخشهای جراحی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان اولین سمینار بین المللی درد و طب فیزیک و توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش تهران پوستر 1380 سکینه صیادجو-سودابه پیوندی-سهیلا قضوی بررسی درک کادر پرستاری در ارتباط با درد بیماران پس از عمل جراحی،روشهای کنترل و تجربیات شخصی پرسنل از درد در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان اولین سمینار بین المللی درد و طب فیزیک و توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش تهران پوستر 1380 سهیلا قضوی-سودابه پیوندی-سکینه صیادجو بررسی میزان کمردرد در بین پرسنل اتاق عمل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمینار سراسری کمردرد مکانیکال تبریز پوستر 1381 سهیلا قضوی بررسی هیپرپلازی خوش خیم پروستات در بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دومین هماش سراسری دانشگاههای علوم پزشکی کشور اردبیل پوستر 1381 سهیلا قضوی بررسی میزان کمردرد در کارکنان زن اتاق عمل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دومین هماش سراسری دانشگاههای علوم پزشکی کشور اردبیل پوستر 1381 سهیلا قضوی بررسی کانسر پستان در بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دومین هماش سراسری دانشگاههای علوم پزشکی کشور اردبیل سخنرانی 1381 سهیلا قضوی بررسی و شناخت موانع ومشکلاتموجود در انجام تحقیق از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دومین هماش سراسری دانشگاههای علوم پزشکی کشور اردبیل پوستر 1381 سهیلا قضوی برسی فراوانی بیماریهای ریوی و تعیین فاکتورهای موثر بر آنها در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان پنجمین کنگره سراسری بیماریهای ریه و مراقبتهای ویژه تهران پوستر 1382 سهیلا قضوی-اشرف السادات بهشتی بررسی فراوانی بیماریهای مجاری ادرار از نظر سنی و جنسی در بیماران مراحعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان هفتمین کنگره انجمن ارولوژی ایران تهران پوستر 1382 سهیلا قضوی-اشرف السادات بهشتی بررسی فراوانی و چگونگی سنگهای سیستم ادراری و عوامل مرتبط باآن در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان هفتمین کنگره انجمن ارولوژی ایران تهران سخنرانی 1382 سهیلا قضوی طب سنتی در درمان و کنترل درد دومین همایش طب سنتی قم پوستر 1382 سهیلا قضوی بررسی شیوع کمردرد در دوران حاملگی و تاثیر عوامل مداخله گر بر کاهش و افزایش آن در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دومین هماش سراسری دانشگاههای علوم پزشکی کشور اردبیل پوستر 1381 سهیلا قضوی بررسی فاکتورهای موثر بر خونریزی های غیر طبیعی رحمی در زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان هشتمین همایش بین المللی زنان و مامایی تهران پوستر 82 سهیلا قضوی بررسی اپیدمیولوژیکی سقط در زنان حامله و عوامل موثربر آن در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان هشتمین همایش بین المللی زنان و مامایی تهران پوستر 82 سهیلا قضوی بررسی علل D&Cهای انجام شده در زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان هشتمین همایش بین المللی زنان و مامایی تهران پوستر 82 سهیلا قضوی بررسی اپیدمیولوژیک سل و فاکتورهای موثر بر آن در شهرستان سمنان هفدهمین کنگره سراسری سل کشور اصفهان پوستر 1382 سهیلا قضوی بررسی اختلالات جنسی و روانی در بیماران بستری مبتلا به افسردگی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کنگره خانواده و مشکلات جنسی تهران سخنرانی 1382 سهیلا قضوی بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی عفونت ادراری در کودکان بستری دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کنگره کودکان تهران سخنرانی 1382 سهیلا قضوی بررسی سیستم اطلاعات مدیریت از دیدگاه روسا،مسئولین و مدیران بخش های آموزشی مستقر دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان چهارمین همایش مدارک پزشکی کشور تهران پوستر 1382 سهیلا قضوی بررسی فراوانی علل صرع و انواع آن در کودکان بستری دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان چهارمین همایش اعصاب کودکان تهران پوستر 1382 سهیلا قضوی استانداردهای عمومی پرونده الکترونیک سلامت در دسترس و محرمانه چهارمین همایش سلامت الکترونیک تهران پوستر 1382 سودابه پیوندی-سهیلا قضوی-سکینه صیادجو Study of gastric cancer in teaching hospital 2th international congress on advances in hematology/oncology &BMT nursing meeting تهران سخنرانی 1381 سهیلا قضوی بررسی عوامل اپیدمیولوژیکی و بالینی بیماران آسمی بستری دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان پنجمین کنگره سراسری بیماریهای ریه تهران پوستر 1382 اشرف السادات بهشتی-دکتر غلامرضا ایراجیان-دکتر محسن دارابیان-سهیل قضوی-منصوره شفائیان بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام در سه بیماری ازوفاژیت،کله سیست،آپاندیسیت حاد کنگره سراسری آترواسکلروزیس و حوادث قلبی و عروقی بیرجند پوستر 1382 سهیلا قضوی-ملیحه قضوی تاثیر تمرینات ورزشی بر سلامت دوران بارداری سمینار بارداری ایمن تهران پوستر 1384 سهیلا قضوی بررسی پره اکلامپسی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان کنگره زنان تهران پوستر 1384 بتول کریمی-سکینه صیادجو-سهیلا قضوی بررسی وضعیت مصرف روغنها ئ و پربیها در خانوارهای تحت پوشش مراکز تدین و فامیلی سومین کنگره اپیدمیولوژی ایران کرمان پوستر 1383 سهیلا قضوی بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز پوستی در شهرستان سمنان دومین همایش سراسری تازه های پوستی و سالک اصفهان پوستر 1387 سکینه صیادجو-بتول کریمی-سهیلا قضوی بررسی میزان آگاهی گروه سنی20-40سال از بیماری ایدز راههای انتقال و پیشگیری قبل و بعد از آموزش کنگره اپیدمیولوژی تهران پوستر 1386 سهیلا قضوی بررسی افسردگی در زنان بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان اولین همایش سایکو سوماتیک و بیماریهای روان تنی اصفهان پوستر 86 سهیلا قضوی نقش پست الکترونیکی در ارتباط بیمار-ارائه دهنده خدمت و پرونده بهداشتی الکترونیکی دومین همایش دانشجویی سراسر کشور شیراز سخنرانی 85 سهیلا قضوی امنیت حرفه ای سیستمهای اطلاعات بهداشتی و عوامل مرتبط با آن دومین همایش دانشجویی سراسر کشور شیراز پوستر 85 سهیلا قضوی-صفیه محمدی-سمیه محمدنقی سیستم مراقبت پرونده پزشکی یکپارچهcure-MD دومین همایش دانشجویی سراسر کشور شیراز پوستر 85 سهیلا قضوی-سمیرا رئیسی-فریبا کاویانی مدارکپزشکی الکترونیکی و روشهای جدید استفاده از آن دومین همایش دانشجویی سراسر کشور شیراز پوستر 85 سهیلا قضوی تحقق پرونده الکترونیک سلامت انقلابی در فناوری اطلاعات بهداشتی،درمانی دومین همایش دانشجویی سراسر کشور شیراز پوستر 85 سهیلا قضوی-ملیحه قضوی بررسی مقایسه ای میزان آگاهی دبیران تربیت بدنی و مربیان بهداشت از راههای انتقال و پیشگیری بیماری ایدز دومین همایش علمی و تندرستی مشهد پوستر 85 سهیلا قضوی-امین حیدر بیکی تله مدیسین و کاربردهای آن در علوم پزشکی اولین همایش منطقه ای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اردبیل پوستر 87 سهیلا قضوی-بهاره احدی- سودابه پیوندی بررسی میزان آگاهی زنان در معرض خطر از فاید و موانع انجام ماموگرافی و سرطان پستان شهر سمنان اولین کنگره بین المللی سرطانهای زنان مشهد پوستر 87 سهیلا قضوی بررسی چالشهای مدیریت اطلاعات بهداشتی،درمانی و ارائه راهکارها دومین همایش الکترونیکی مدیریت اطلاعات بهداشتی،درمانی کشور تهران ویدئو کنفرانس(سخنرانی) 87 سهیلا قضوی بررسی میزان آگاهی اقشارمختلف مردم(کسبه-معلمین-کارکنان مدارک پزشکی و کارکنان خدمات مستقر در دانشگاه علوم پزشکی سمنان از بیماری ایدز،راههای انتقال،پیشگیری آن و ارائه راهکارها دومین همایش سالیانه ایدز در ایران تهران پوستر 87 سهیلا قضوی اصول صحیح ثبت در برگ گواهی فوت اولین همایش بین المللی پزشکی قانونی تهران سخنرانی 88 سهیلا قضوی رضایت آگاهانه اولین همایش بین المللی پزشکی قانونی تهران سخنرانی 88 سهیلا قضوی-فریبا سحرخیز-امیرفخریان میزان آگاهی دانشجویان پزشکی از قوانین تاسیس مطب اولین همایش بین المللی پزشکی قانونی تهران پوستر 88 سهیلا قضوی بررسی مسمومیتهای اتفاقی در کودکان بستری84-87 اولین همایش بین المللی پزشکی قانونی تهران پوستر 88 سهیلا قضوی تاثیر ورزش در سلامت دوران کودکی اولین همایش بین المللی ورزش بازی کودک مشهد پوستر 88 سهیلا قضوی نقش والدین در ورزش کودکان و ارائه راهکارها اولین همایش بین المللی ورزش بازی کودک مشهد چاپ شده 88 سهیلا قضوی کودک و بیماریهای اسکلتی اولین همایش بین المللی ورزش بازی کودک مشهد چاپ شده 88 سهیلا قضوی تاثیر ورزش از نظر جنبه های اجتماعی،اخلاقی و روانی درسلامت کودکان و نوجوانان اولین همایش بین المللی ورزش بازی کودک مشهد چاپ شده 88 سهیلا قضوی اولین همایش بین المللی ورزش بازی کودک مشهد چاپ شده 88 د) اطلاعات مربوط به نرم افزار، لوح فشرده و غيره نوع اطلاعات يا نرم‌افزار تهيه شده موارد استفاده نرم‌افزار، لوح فشرده و غيره نام همكاران تاريخ انتشار • ساير موارد (ضميمه كارنامه) • اعلام علائق حرفه‌اي:ورزش و مطالعه • افرادي كه شما را مي‌شناسند (معرفين) *کسب مقام دوم در رشته والیبال کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی کشورسال82 * کسب مقام دوم در رشته والیبال کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی کشورسال83 نمونه فرم كارنامه به انگليسي
:: ::
Semnan University of Medical Sciences - SEMAT system
Persian site map - English site map - Created in 0.14 seconds with 101 queries by YEKTAWEB 4146