[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلی جستجو در سامانه درباره سامانه اخبار و رویدادها نقشه سایت فهرست داده ها تماس با ما ::
:: اعضا - رزیتا هدایتی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رزیتا هدایتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Short term effect of total body vibration on neuromuscular function of hands in healthy non-athlete subjects Hedayati R, Taghizadeh C, Mashhadi Hashemi H, Aminian-far A, Ghorbani R. Koomesh 2018 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 The effects of cerebellar transcranial direct current stimulation on static and dynamic postural stability in older individuals: a randomized double-blind sham- controlled study Fateme Ehsani, Afshin Samaei, Maryam Zoghi, Rozita Hedayati, Shapour Jaberzade European Journal of Neuroscience 2017 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 The effects of cerebellar transcranial direct current stimulation on static and dynamic postural stability in older individuals: a randomized double-blind sham- controlled study Fateme Ehsani, Afshin Samaei, Maryam Zoghi, Rozita Hedayati, Shapour Jaberzade European Journal of Neuroscience 2017 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 Efficacy of glucosamine compounds phonophoresis in knee osteoarthritis. Hedayati R, Aminian-Far A, Darbani M, Dadbakhsh M, Ehsani F. Koomesh 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 The attention needed for balance controlling in young patients with flatfoot. hedayati R, fatemi E, hajihasani A, Ehsani F, ramezanpour S. Koomesh 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 Effects of whole body vibration on concentric torque of ankle invertor and evertor muscles in people with functional ankle instability. aminianfar A, Hedayati R, bagheri P, yaghubi Z. Koomesh 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 A comparative study of the effect of stabilization exercises and taping on forward head posture correction. Heydari R, Aminian far A, Hedayati R. Koomesh 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 Comparison of abdominal hollowing and bracing practices on the transverse abdominis muscle thickness in young women with non-specific low back pain. Pouriafar N, Hedayati R, Bakhtiari A H, Ghorbani R, Hajihasani A. Koomesh 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 Immediate and late effects of Kinesio taping on postural sway in patients with ankle sprain. Hariri R, Bakhtiary A H, Mirmohammadkhani M, Aminianfar A, Hedaiati R. Koomesh 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 Effects of eccentric and concentric exercises on blood pressure and heart rate parameters in type 2 diabetes. Hajihasani A, Bakhtiari A H, Hedayati R. Koomesh 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 Effect of exercise therapy in an unstable surface on muscle activity pattern in patients with low back pain: A systematic review. Ehsani F, Arab A M, Salavati M, Hedayati R, Talimkhani I. Koomesh 2015 مقاله کامل مقالات مروري
12 The relationship between hamstring muscle shortness and dynamic and static balances in young healthy individuals. Bakhtiari A, Fatemy E, Hedayati R, Ghorbani R, Gillani M. Koomesh 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 Stabilization Exercises and their effect on Fear-Avoidance Belief and Disability in Patients with Recurrent Nonspecific Low Back Pain. hedayati R, Kahrizi S, parnianpour M, bahrami F, kazem nejad A, mobini B. Koomesh 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 The study of the variability of anticipatory postural adjustments in patients with recurrent non-specific low back pain. رزيتا هدايتي، دكتر صديقه كهريزي، دكتر محمد پرنيان پور، دكتر فريبا بهرامي، دكتر انوشيروان كاظم نژاد، دكتر بهرام مبيني Journal of back & muscloskeletal rehabilitation 2014 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 Effects of the surface instability degrees on dynamic postural stability in anterior knee pain patients and healthy subjects. Etemadi M, Asadi Z, Hedayati R, Salavati M, Aminian far A. koomesh 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 Acute effects of static stretch on the static and dynamic balance indices in the young healthy non-athletic females Bakhtiary A H, Aminianfar A, Hedayati R Koomesh 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 Effects of the surface instability degrees on dynamic postural stability in anterior knee pain patients and healthy subjects. Etemadi M, Asadi Z, Hedayati R, Salavati M, Aminian far A Koomesh 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 The relationship between forward head deviation and balance parameters in young females. Salehi S, Hedayati R, Bakhtiyari A H, Ghorbani R, Sanjari M A, Aminian far A Koomesh 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
19 مقایسه تاثیر لرزش عمومی بدن به تنهایی و توام با تمرین بر ترکیب بدنی در افراد بزرگسال سالم رزیتا هدایتی، الهام فاطمی، راهب قربانی، شیوا توانگر، فرناز امجدیان، حسن شیری مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1396 مقاله کامل پژوهشي اصيل
20 بررسی ارتباط بین فعالیت عضلات شکمی و کنترل پاسچر طی تکالیف ایستاده در زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی فاطمه احسانی، رزیتا هدایتی، عبدالحمید حاجی حسنی مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1396 مقاله کامل پژوهشي اصيل
21 بررسی اثر whole body vibration بر گشتاور عضلات اینورتور و اورتور در مچ پای افراد با قوس کاهش یافته کف پا عالیه زنده دل، رزيتا هدايتي (نويسنده مسئول)، امير هوشنگ بختياري، مجید میرمحمدخانی، عبدالحمید حاجی حسنی مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
22 بررسی مقايسه‌ای تأثير تمرينات ثباتی و کششی-تقويتی بر شاخص‌های تعادلی در افرادی با وضعيت جلو آمده سر سولماز صالحی، رزيتا هدايتی (نويسنده مسئول)، اميرهوشنگ بختياری، محمدعلی سنجری، راهب قربانی مجله علمی – پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
23 بررسی پايائی اولتراسونوگرافی توانبخشی و ارتباط بين اندازه‌گيری خطی و اندازه‌گيری سطح مقطع عضلات مولتی فيدوس کمری در افراد سالم مريم السادات لاری بقال، دکتر امير هوشنگ بختياری، دکتر رزيتا هدايتی، دکتر اصغر رضا سلطانی، دکتر راهب قربانی مجله علمی – پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
24 مقایسه اثر تمرینات ثباتی و مکنزی بر روی درد، ناتوانی و اندازه عضله مولتی فیدوس کمری در زنان مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی مزمن مريم السادات لاری بقال، دکتر امير هوشنگ بختياری، دکتر رزيتا هدايتی، دکتر اصغر رضا سلطانی، دکتر راهب قربانی مجله علمی – پژوهشی پژوهش در علوم توانبخشي 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
25 An evaluation of delayed-onset muscle soreness in luteal and follicular phases of menstrual cycle among healthy untrained female students Aminian far A, Hedayati R, Hasan pour N, Rahimi F Koomesh 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
26 بررسي اثر تمرين هاي ثبات دهنده بر اصلاح پوسچر جلوآمدگي سر امير هوشنگ بختياري، عبدالحميد حاجي حسني، رزيتا هدايتي، عاطفه امينيان فر مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
27 بررسی آثار مقایسه ای گرما و سرما بر آستانه های تحریکی پایه رزیتا هدایتی، دكتر مهيار صلواتي، پونه قدیری مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مقاله کامل پژوهشي اصيل
28 بررسی میزان شیوع وضعیت رو به جلوی سر در دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي و بررسي علل مربوطه رزیتا هدایتی، نورالدين كريمي مجله علمی - ترویجی دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مقاله کامل پژوهشي اصيل
29 بررسی تاثیر تمرین ذهنی بر قدرت عضلانی حداکثر رزیتا هدایتی، دکتر محمدرضا هادیان، دکتر غلامرضا علیایی، دکتر سعید طالبیان مقدم، دکتر حسین باقری مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مقاله کامل پژوهشي اصيل
30 بررسي مقايسه اي وضعيت كتف در زوایای مختلف ابداکشن شانه در اندام غالب زنان ورزشكار و غير دكتر مهيار صلواتي، رزیتا هدایتی، مریم سعید فصلنامه علمی و پژوهشی توانبخشی دانشگاه اصفهان مقاله کامل پژوهشي اصيل
31 تغییرپذیری زمان بندی تنظیمات وضعیتی پیش بینانه پس از انجام تمرینات ثباتی در بیماران مبتلا به کمر درد غیر اختصاصی تکرار شونده رزیتا هدایتی، دکتر صدیقه کهریزی، دکتر محمد پرنیان پور، فریبا بهرامی، انوشیروان کاظم نژاد مجله علوم پزشکی مدرس مقاله کامل پژوهشي اصيل
32 بررسی مقایسه ای تغییرپذیری زمان بندی تنظیمات وضعیتی پیش بینانه در بیماران مبتلا به کمر درد غیر اختصاصی تکرار شونده و افراد سالم رزیتا هدایتی، دکتر صدیقه کهریزی، دکتر محمد پرنیان پور، فریبا بهرامی، انوشیروان کاظم نژاد مجله علمی – پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مقاله کامل پژوهشي اصيل
33 بررسی پايائی اولتراسونوگرافی توانبخشی و ارتباط بين اندازه‌گيری خطی و اندازه‌گيری سطح مقطع عضلات مولتی فيدوس کمری در افراد سالم مريم السادات لاری بقال، دکتر امير هوشنگ بختياری، دکتر رزيتا هدايتی، دکتر اصغر رضا سلطانی، دکتر راهب قربانی، مجله علمی – پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مقاله کامل پژوهشي اصيل
34 بررسی شدت آزردگی عضلانی سالم در دختران جوان سالم با فرض تاثیر محافظتی استروژن دکتر عاطفه امینیان فر، دکتر رزیتا هدایتی ،ندا حسن پور، فاطمه رحیمی مجله کومش دانشگاه علوم پزشکی سمنان مقاله کامل پژوهشي اصيل
35 بررسی ارتباط انحراف جلوآمدگی سر با شاخص های تعادل در دختران جوان سولماز صالحی، رزیتا هدایتی (نويسنده مسئول)، امیرهوشنگ بختیاری، دکتر محمد علی سنجری، دکتر راهب قربانی، دکتر عاطفه امینیان فر مجله کومش دانشگاه علوم پزشکی سمنان مقاله کامل پژوهشي اصيل
36 بررسي اثر تمرين هاي ثبات دهنده بر اصلاح پوسچر جلوآمدگي سر امير هوشنگ بختياري، عبدالحميد حاجي حسني، رزيتا هدايتي، عاطفه امينيان فر مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران مقاله کامل پژوهشي اصيل
37 بررسی مقايسه‌ای تأثير تمرينات ثباتی و کششی-تقويتی بر شاخص‌های تعادلی در افرادی با وضعيت جلو آمده سر سولماز صالحی، رزيتا هدايتی (نويسنده مسئول)، اميرهوشنگ بختياری، محمدعلی سنجری، راهب قربانی مجله علمی – پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مقاله کامل پژوهشي اصيل
38 بررسی اثرات فوری کشش استاتيک بر تعادل ايستا و پويا در دختران سالم و جوان غير ورزش‌کار امير هوشنگ بختياری، عاطفه امينيان فر، رزيتا هدايتی، مجله کومش دانشگاه علوم پزشکی سمنان مقاله کامل پژوهشي اصيل
39 A comparative study of the effect of stabilization exercises and taping on forward head posture correction. Heydari R, Aminian far A, Hedayati R. Koomesh مقاله کامل پژوهشي اصيل
40 بررسی اثر whole body vibration بر گشتاور عضلات اینورتور و اورتور در مچ پای افراد با قوس کاهش یافته کف پا عالیه زنده دل، رزيتا هدايتي (نويسنده مسئول)، امير هوشنگ بختياري، مجید میرمحمدخانی، عبدالحمید حاجی حسنی مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران چکیده مقاله پژوهشي اصيل
41 بررسی مقایسه ای تغییرپذیری زمان بندی تنظیمات وضعیتی پیش بینانه در بیماران مبتلا به کمر درد غیر اختصاصی تکرار شونده و افراد سالم رزیتا هدایتی، دکتر صدیقه کهریزی، دکتر محمد پرنیان پور، فریبا بهرامی، انوشیروان کاظم نژاد مجله علمی – پژوهشی توانبخشی دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مقاله کامل پژوهشي اصيل
42 Multiplying linear dimension techniques may predict the cross-sectional area of multifidus muscle at all levels of lumbar spine امیرهوشنگ بختیاری، مریم لاری، رزیتا هدایتی، دکتر راهب قربانی مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::
Semnan University of Medical Sciences - SEMAT system
Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 100 queries by YEKTAWEB 3879