[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلی جستجو در سامانه درباره سامانه اخبار و رویدادها نقشه سایت فهرست داده ها تماس با ما ::
:: اعضا - رزیتا هدایتی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رزیتا هدایتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی تاثیر لیزر کم توان بر روی نواحی مغزی بر یادگیری حرکتی تلویحی در افراد سالمند رقیه مخلصی، زهرا خرم، رزیتا هدایتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی در حال اجرا -
2 مقایسه اثرات تمرینات تحمل وزن و تیپینگ بر روی تعادل و حس عمقی در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا دکتر رزیتا هدایتی، فاطمه بینایی دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی در حال اجرا -
3 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه EQ-5D در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی دکتر رزیتا هدایتی، عرفان مداح دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده -
4 بررسی میزان وابستگی به توجه در کنترل تعادل بیماران مبتلا به کمر درد غیراختصاصی مزمن با سطوح متفاوت ترس از درد دکتر رزیتا هدایتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده -
5 بررسی اثربخشی تمرينات ثباتی بر روی فعاليت عضلات شکمی در طی تکاليف پاسچرال ايستا و پويا در افراد مبتلا به کمر درد مزمن غير اختصاصی فاطمه احسانی، رزیتا هدایتی، نسیم همتی بروجنی دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده -
6 بررسی حس عمقی در ورزشکاران پرتابی دارای هایپر موبیلیتی مفصل شانه در قیاس با ورزشکاران پرتابی فاقد هایپر موبیلیتی رزیتا هدایتی، فرزاد نجفي پور دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده -
7 بررسی مقايسه ای تأثير انجام تمرينات انقباض ارادی و تمرينات اتوماتيک عضلات تنه بر ميزان فعاليت اين عضلات در بيماران مبتلا به کمردرد غيراختصاصی مزمن رزیتا هدایتی، مهدی کیانی اصل دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده -
8 مقایسه اولتراسونوگرافی ميزان فعالیت عضلات اکستانسور گردن حین فعاليت مقاومتي اندام فوقاني در الگوي مورب نسبت به سطح بي ثبات در افراد با گردن درد غیر اختصاصی مزمن رزیتا هدایتی،مهدی پناهی نسب دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده -
9 بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان شناختی-رفتاری ترس توام با تمرینات ثباتی و تمرینات ثباتی به تنهایی بر روی فعالیت فیدفورواردی و میزان فعالیت عضلات در افراد مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی رزیتا هدایتی ، نسیم همتی بروجنی، افسانه ابری دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده -
10 مقایسه اولتراسونوگرافی فعالیت عضلات شكمي حین انجام حین انجام حرکات يكطرفه و دوطرفه اندام فوقاني و با تغییر در ثبات سطح، در افراد با کمردرد غیر اختصاصی تکرار شونده و افراد سالم رزیتا هدایتی، مهسا اسدي دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده -
11 بررسی حس عمقی در ورزشکاران پرتابی دارای هایپر موبیلیتی مفصل شانه در قیاس با ورزشکاران پرتابی فاقد هایپر موبیلیتی رزیتا هدایتی، فرزاد نجفي پور دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده -
12 مقایسه اولتراسونوگرافی ميزان فعالیت عضلات اکستانسور گردن حین فعاليت مقاومتي اندام فوقاني در الگوي مورب نسبت به سطح بي ثبات در افراد با گردن درد غیر اختصاصی مزمن رزیتا هدایتی،مهدی پناهی نسب دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده -
13 بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان شناختی-رفتاری ترس توام با تمرینات ثباتی و تمرینات ثباتی به تنهایی بر روی فعالیت فیدفورواردی و میزان فعالیت عضلات در افراد مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی رزیتا هدایتی ، نسیم همتی بروجنی، افسانه ابری دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده -
14 بررسی مقابسه ای تمرینات ثباتی و اثر taping بر تعادل بیماران با پوسچر به جلوآمده سر رزیتا هدایتی، دکتر عاطفه امینیان فر دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده 1392
15 اثر Whole Body Vibration روی شاخص های تعادل ایستا و میزان گشتاور عضلانی اینورتور و اورتور مچ پا در افراد با قوس کاهش یافته رزيتا هدايتي، عالیه زنده دل دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده 1392
16 بررسی میزان وابستگی به توجه در حفظ تعادل افراد مبتلا به صافی قوس کف پا رزیتا هدایتی، دکتر عاطفه امینیان فر دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده 1392
17 بررسی اولتراسونوگرافی عضلات مولتی فیدوس کمری قبل و بعد از انجام سوزن خشک در بیماران کمردرد غیراختصاصی با سطوح متفاوت ترس ازدرد دکتر رزیتا هدایتی، علی حیدریان دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی در حال اجرا -
18 مقايسه تاثير تمريناتAbdominal Hollowing و Abdominal Bracing بر ضخامت عضله عرضي شكمي و تعادل در بيماران مبتلا به كمردرد غيراختصاصي تكرار شونده رزيتا هدايتی، دکتر اميرهوشنگ بختياری، شمسي منتظري دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده 1392
19 بررسی مقایسه ای تأثیرسه روش کشش ایستا ،کشش بالستیک و PNF در تغییر طول عضلات همسترینگ در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی سمنان رزيتا هدايتي دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده 1392
20 بررسی موقعيت اسکاپولا در حرکت ابداکسيون، سرويس آرام واليبال و فشار بر روی ديوار رزيتا هدايتي، دکتر عاطفه امینیان فر دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده 1392
21 بررسي اثر whole body vibration بر شاخص هاي تعادلي ايستا و پويا و ميزان گشتاور عضلاني اينورتور و اورتور در افراد با بي ثباتي عملكردي مچ پا رزيتا هدايتي، دكتر امير بختياري، دكتر راهب قرباني دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده 1391
22 بررسي رابطه برخي اندازه گيري هاي باليني قوس كف پا با شاخص هاي تعادلي ايستا و پويا رزيتا هدايتي دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده 1390
23 مقايسه تاثير تمرينات ثباتي و استرچي-تقويتي بر اصلاح وضعيت و شاخص هاي تعادل در افرادي با وضعيت جلو آمده سر رزيتا هدايتي، دكتر امير بختياري، دكتر راهب قرباني دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده 1389
24 بررسي اثر تمرينات ثباتي بر اندازه عضلات مولتي فيدوس كمري و شاخص هاي تعادلي در بيماران مبتلا به كمر درد مزمن رزيتا هدايتي، دكتر امير بختياري دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی-عضلانی تکمیل شده 1388
25 بررسي مقايسه اي تاثير ميزان بي ثباتي سطح اتكاء بر توانايي كنترل تعادل پويا در افراد سالم و بيماران مبتلا به سندرم درد قدامي زانو رزيتا هدايتي، دكتر مهيار صلواتي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تکمیل شده 1386
26 بررسي ارتباط تعداد زايمان با قدرت و تحمل عضلات شكم رزيتا هدايتي (همكار اصلي)، دكتر نورالدين كريمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي برخي مناطق تهران تکمیل شده 1383
27 بررسي مقايسه اي وضعيت كتف در ورزشكاران و غير ورزشكاران در حين بالا بردن مفصل شانه رزيتا هدايتي، دكتر مهيار صلواتي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تکمیل شده 1385
28 بررسي اعتبار و پايايي روشهاي باليني اندازه گيري قوس كف پا رزيتا هدايتي، دكتر مهيار صلواتي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مدارس تهران تکمیل شده 1383
29 بررسي ميزان شيوع وضعيت رو به جلوي سر در دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي و بررسي علل مربوطه رزيتا هدايتي (همكار اصلي)، دكتر نورالدين كريمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تکمیل شده 1383
30 ترجمه، معادل سازی بین فرهنگی وارزیابی روایی و پایایی نسخه ی فارسی پرسشنامه آگاهی زانو فرمنتل (( FreKAQ در بیماران مبتلا به استئوآرتریت مزمن زانو دکتر رزیتا هدایتی، فرناز امجدیان دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در حال اجرا -
:: ::
Semnan University of Medical Sciences - SEMAT system
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 100 queries by YEKTAWEB 3870