دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی
دکتر محسن سلیمانی - کارنامه علمی کامل


soli257yahoo.com

برگشت به صفحه کارنامه علمی
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی
پست الکترونیک soli257yahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر محسن سلیمانی
محل تولد مشهد
تاریخ تولد 20/4/1353
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى پرستاري
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه پرستاری
درجه علمی دکترا
دانشیار
وضعیت استخدامی رسمی قطعی
نوع خدمت آموزشی
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 0098-0233354191
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Semnan
کشور
توصيف مختصر

برخی موارد در رزومه فارسی تکمیل نشده است. رزومه لاتین کامل است.

آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی خوب خوب
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 کارگاه های آموزشی با همکاری معاونت درمان
2 تدریس Endnote
3 تدریس نرم افزارهای آموزشی
4 تدریس روش تحقیق پایه و پیشرفته
5 کارگاه های آموزشی با همکاری سازمان نظام پرستاری
6 کارگاه های آموزشی برای دانشجویان کارشتاسی ارشد پرستاری اورژانس
7 همکاری با آموزش و پرورش برای آموزش احیای قلبی ریوی پایه در مدارس
8 تدریس اصول تنظیم تهویه مکانیکی برای پرستاران مراقبتهای ویژه
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 ریاست دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی 1394 1396
2 مدیر گروه مراقبت ویژه پرستاری و پرستاری اورژانس دانشکده پرستاری و پیراپزشکی 1396 ....
3 معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی 1390 1394
4 مسئول مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشکده پرستاری و پیراپزشکی 1390 1394
5 مدیر گروه داخلی و جراحی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی 1378 1383
6 مدیر گروه داخلی و جراحی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی 1389 1393
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 مراقبت در اختلالات اعصاب 1375
2 مراقبت در اختلالات تنفسی و تهویه مکانیکی 1389
3 مراقبت در اختلالات قلبی 1380
4 تحقیق کیفی 1383
5 مشارکت بیمار در مراقبت پرستاری 1384
6 مراقبت در همودیالیز 1389
7 آموزش به بیمار
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 سخنران کارگاه ارتباط پرستار و بیمار (سه دوره تکرار در دامغان - گرمسار و سمنان) سالنهای همایش / 1388
2 سخنران کارگاه آنمی و اختلالات استخوانی در بیماران دیالیزی (دو نوبت) سالن همایش معاونین / 1392
3 سخنران و دبیر گارگاه سه روزه مراقبت در جراحی قلب سالن همایش معاونین / 1392
4 سخنران کارگاه احیای قلبی ریوی پایه (هلال احمر) سالن نمازخانه /1389
5 سخنران مراقبت در اورژانس های نرولوژی سالن هلال احمر / 1389
6 سخنران کارگاه مراقبتهای نوین تنفسی سالن زکریای رازی/ 1389
7 سخنران کارگاه مراقبتهای تنفسی پیشرفته بیمارستان امیر/ 1390
8 دبیر کارگاه مراقبت های پیشرفته در تروما سالن همایش معاونین/ 1391
9 سخنران کارگاه مراقبت در سوختگی سالن همایش معاونین / 1390
10 سخنران و دبیر کارگاه احیای قلبی ریوی با ده دوره تکرار سالن همایش معاونت درمان/ 1392-1391
11 سخنران و دبیر کارگاه روش تحقیق کیفی مقدماتی سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و پیراپزشکی / 1389
12 سخنران کارگاه آموزش EndNote 15 کمیته تحقیقات دانشجویی / 1391
13 سخنران کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر / 1392
14 سخنران ویژه همایش دانشجویی آرسینو سالن کنفرانش مجتمع آموزشی / 1390
15 سخنران و دبیر کارگاه ایمنی بیمار سالن همایش امام جواد- 1396
16 سخنران و دبیر کارگاه احیای قلبی ریوی 2015- سه دوره سالن امام رضاء 1396
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه ارتباط پرستار و بیمار (سه دوره تکرار در دامغان - گرمسار و سمنان) دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان- دامغان- گرمسار 1388
2 آشنایی با روش تحقیق در پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان سالن همایش معاونین 1379
3 گزارش نویسی در پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیمارستان فاطمیه - 1379
4 کارگاه مراقبتهای نوین تنفسی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیمارستان فاطمیه- سالن زکریای رازی 1389
5 مراقبت در اورژانس های نرولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سالن هلال احمر 1389
6 کارگاه مراقبت در سوختگی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سالن همایش معاونین 1390
7 سخنران کارگاه مراقبتهای تنفسی پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیمارستان امیر 1390
8 سخنران کارگاه تحقیق کیفی سه دوره دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1388
9 کارگاه سه روزه احیای قلبی ریوی 2010 دانشگاه علوم پزشکی سمنان سالن همایش معاونین 1391
10 گارگاه سه روزه مراقبت در جراحی قلب دانشگاه علوم پزشکی سمنان سالن همایش معاونین 1392
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی تاثیر ماساژ تلینگتون بر درد سینه ناشی از سندرم حاد کرونری علی فخر موحدی- محسن سلیمانی- جلال پوران فرد دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1388
2 تبیین مشارکت بیماران مبتلا به بیماری مزمن در مراقبت پرستاری محسن سلیمانی- فروغ رفیعی- سید فاطمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تکمیل شده 1386
3 بررسی تاثیر اکسیژن تراپی پس از عمل بر عوارض ناشی از سزارین محسن سلیمانی- علی اصغر قدس- مهناز نریمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1379
4 بررسی اپیدمیولوژی بی اختیاری ادرار در دانش آموزان 7 تا 11 ساله شهر سمنان محسن سلیمانی- محمد باقر صابری ظفرقندی دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1378
5 بررسی تاثیر برنامه مراقبتی متمرکز بر خانواده بر میزان اضطراب بیماران قلبی محسن سلیمانی- زرین تن ساز- حسن بابامحمدی دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1389
6 بررسی تاثیر برنامه زود راه انداختن بیمار بر پیامدهای قلبی بیماران پس از آنفارکتوس حاد میوکارد محمدرضا عسگری- محسن سلیمانی- جعفرپور دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1390
7 بررسی مقایسه ای تاثیر سه روش تنظیم فشار کاف بر پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی محسن سلیمانی- محمدرضا رجبی- علی فخر موحدی- علی اصغر قدس دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1391
8 بررسی تاثیر برنامه مسیر بالینی بر اضطراب بیماران ناشی از سندرم حاد کرونری علی فخر موحدی- محسن سلیمانی- راضیه قزوینی نژاد- محمد کاظم ماهر دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1391
9 بررسی تاثیر سرد کردن مایع همودیالیز بر کیفیت خواب- خارش و کفایت همودیالیز محسن سلیمانی- علی ایمانی- محمدرضا عسگری- محمدرضا تمدن دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1391
10 بررسی مقایسه TENS و لیدوکائین بر درد ناشی از سوزن همودیالیز محمدرضا عسگری- محسن سلیمانی- ناهید هوشمند دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1389
11 بررسی تاثیر حمام پا بر اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر نیره رئیس دانا- محسن سلیمانی- الهه کمالی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان تکمیل شده 1395
12 بررسی تاثیر روغن بزرک بر خارش بیماران همودیالیزی دکتر محسن سلیمانی- رحیمه نبوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان اسلامشهر تکمیل شده 1396
13 بررسی تاثیر مایع درمانی حین عمل و قبل از عمل بر تهوع و استفراغ بیماران پس از عمل جراحی سرطان سینه دکتر محسن سلیمانی- محمد محمدی- هومن تیموریان دانشگاه علوم پزشکی سمنان تهران تکمیل شده 1396
14 بررسی تاثیر سرم گرم بر بروز لرز و هیپوترمی بیماران پس از عمل جراحی ماژور اندام تحتانی دکتر حسام الدین عسگری- دکتر محسن سلیمانی- ترکمندی دانشگاه علوم پزشکی سمنان تهران تکمیل شده 1396
15 بررسی تاثیر اکسیژن تراپی بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی دکتر محسن سلیمانی- علی شکیب- دکتر مجید میرمحمدخانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان- تهران تکمیل شده 1395
16 بررسی تاثیر تغییر وضعیت بدن بر فشار کاف و فشار داخل شکم در بیماران تحت تهویه مکانیکی دکتر محسن سلیمانی- رسول اشرفی دانشگاه علوم پزشکی سمنان شاهرود تکمیل شده 1396
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 مقایسه سه روش تنظیم فشار کاف لوله تراشه بر میزان بروز پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی محسن سلیمانی- محمدرضا رجبی - علی فخرموحدی- علی اصغر قدس بیمارستان رسول اکرم تهران 1390
2 بررسی تاثیر برنامه مراقبتی متمرکز بر خانواده بر میزان اضطراب بیماران در بخش ویژه قلب محسن سلیمانی- زرین تن ساز- حسن بابامحمدی بیمارستان الزهرا اصفهان 1389
3 بررسی تاثیر سرد کردن محلول همودیالیز بر کیفیت خواب- خارش و کفایت همودیالیز محسن سلیمانی- علی ایمانی- سمنان
4 بررسی تاثیر اکسیژن درمانی بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی محسن سلیمانی- علی شکیب- فرناز قهرمانفرد بیمارستان کوثر سمنان
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 پرستاری قلب و عروق برونر2008 محمد رضا عسگری- محسن سلیمانی بشری 2008 ترجمه
2 كتاب جامع مراقبتهاي پرستاري ويژه در بخش‌هاي CCU ،ICU ، و دياليز. محمد رضا عسگری- محسن سلیمانی بشری 1389 20 تالیف
3 كتاب كامل پرستاري داخلي‌ـ جراحي محسن سلیمانی و همکاران بشری 1387 تالیف
4 درسنامه جامع پرستاري داخلي‌ـ جراحي 4 (پرستاري بيماريهاي اعصاب، غدد درون‌‌ريز، چشم و گوش، پوست و سوختگي، سالمندي و معلوليت محسن سلیمانی و همکاران بشری 1384 تالیف
5 درسنامه جامع پرستاري داخلي‌ـ جراحي 3 (پرستاري بيماريهاي قلب و عروق، تنفس، خون، صعب‌العلاج) محسن سلیمانی و همکاران بشری 1382 تالیف
6 درسنامه جامع پرستاري داخلي‌ـ جراحي 2 (پرستاري در اطاق عمل، پرستاري بيماريهاي زنان و پستان، دستگاه ادراري و تناسلي، آب و الكتروليت، و سيستم ايمني محسن سلیمانی و همکاران بشری 1382 تالیف
7 درسنامه جامع پرستاري داخلي‌ـ جراحي 1 (پرستاري بيماريهاي كبد، گوارش، ارتوپدي، فرايند پرستاري) محسن سلیمانی- محمد رضا عسگری و همکاران بشری 1381 تالیف
8 هندبوك راهنماي سريع مراقبتهاي پرستاري ويژه محمد رضا عسگری- محسن سلیمانی بشری 1380 تالیف
9 پرستاری قلب و عروق برونر 2010 محسن سلیمانی - محمد رضا عسگری حکیمی هیدجی ترجمه
10 درسنامه برونر و سودارث 2010 محسن سلیمانی و همکاران بشری تالیف
11 چکیده تفسیر عکس های رادیوگرافی برای پرستاران محسن سلیمانی- حسین خلیلی بشری تالیف
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 Iranian nurses and nursing students' attitudes on barriers and facilitators to patient education: a survey study Raheb Ghorbani- Mohsen Soleimani*- Mohammad-Reza Zeinali- Mohammad Davaji Nurse Education in Practice چکیده مقاله
2 Constipation in intensive care unit Mohammad reza razavi, Mohsen soleimani and et al. Journal of critical acre and anesthesiology مقاله کامل
3 Estimation Mortality rate of patients in intensive care units with APACHE II in Semnan mohsen Soleimani, mohammad reza rajabi, ali Imani, and et al. Koomesh مقاله کامل
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 داور مقالات پرستاری در جشنواری شهید مطهری 1392
2 داور مقالات همایش آرسینو 1391
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله کومش
2 مجله کومش
3 مجله کومش
4 مجله کومش
5 مجله کومش
6 مجله کومش
7 مجله کومش
8 مجله کومش
9 مجله کومش
10 مجله پژوهش و سلامت
11 مجله پژوهش و سلامت
12 مجله پژوهش و سلامت
13 مجله پژوهش و سلامت
14 مجله پژوهش و سلامت
15 مجله پژوهش و سلامت
16 مجله پژوهش و سلامت
17 مجله علوم پزشکی مازندران
18 مجله علوم پزشکی مازندران
19 مجله علوم پزشکی مازندران
برگشت به صفحه کارنامه علمی