[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلی جستجو در سامانه درباره سامانه اخبار و رویدادها نقشه سایت فهرست داده ها تماس با ما ::
:: اعضا - منیر نوبهار ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر منیر نوبهار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Comparing Vitamin A and Moist Chamber in Preventing Ocular Surface Disorders , ,Hassan Babamohamadi,,Monir Nobahar, Jalaladin Razi, Raheb Ghorbani Clinical Nursing Research 2018 چکیده مقاله
2 Work or retirement: exploration of the experiences of Iranian retired nurses.WORK: A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation Nobahar M, Ahmadi F, Alhani F, Fallahi Khoshknab M WORK: A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation. 2015 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد سعیده سیاری، منیر نوبهار، راهب قربانی کومش 1397 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 تغییرات سبک زندگی از نگاه بیماران تحت همودیالیز: تحلیل محتوا مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت 1396 مقاله کامل
5 عوامل موثر در ایمنی بیماران همودیالیزی در بخش همودیالیز و راه¬بردهای تقویت آن¬ها کومش 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 بررسی ارتباط شیفت درمانی همودیالیز با کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز منیر نوبهار، زینب حیدری¬نیا نائینی، راهب قربانی کومش 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 تبیین سازگاری در بیماران تحت همودیالیز: تحلیل محتوی کیفی منیر نوبهار، محدثه صفاری، حسن بابامحمدی، نعمت ستوده اصل کومش 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 تبیین تجربه چگونگی مصرف دارو در بیماران تحت همودیالیز: تحلیل محتوا منیر نوبهار مجــلــــه دانـشـــگاه عــلـــوم پــزشــكـــــي مــازنــــدران 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
9 بررسی ارتباط وضعیت تغذیه و افسردگی در سالمندان شهر سمنان نرگس ارسلانی، منیر نوبهار*، راهب قربانی، نعیمه السادات کیا، مریم اعتمادی کومش 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
10 تبیین فرآیند مراقبت¬های پرستاری در بخش مراقبت ویژه قلب: گراندد تئوري منير نوبهار مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
11 چالش¬هاي ارتباطات حرفه¬اي (پرستار، بيمار، پزشك) در بخش مراقبت ويژه قلب: تحليل محتوا منير نوبهار مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
12 دیدگاه پرستاران بخش مراقبت ويژه قلب پیرامون خطاهای حرفه¬ای و ایمنی بیمار. منير نوبهار مجله پرستاري جامع¬نگر گيلان 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
13 تجارب بيماران تحت همودیالیز و كاركنان درماني پيرامون مراقبت¬های پرستاری: تحلیل محتوا منير نوبهار مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 بررسی اشتباهات دارویی و عوامل موثر بر آن در بخش¬های مراقبت ویژه بیمارستان¬های شهر سمنان. فاضل دهون. منير نوبهار، محمدرضا رضوي، راهب قرباني مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت¬های ویژه ایران 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
15 بروز پنومونی مرتبط با تهویه مکانیکی در بخش¬های مراقبت ویژه در سمنان و ارتباط آن با عوامل خطر. محمدرضا رضوي، منير نوبهار، فرهاد ملك، راهب قرباني مجله رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
16 تاثير لمس بر بيقراري بيماران تحت تهويه مکانيکي منير نوبهار، معصومه بولحسنی، علی فخر موحدی و راهب قربانی کومش 1393 مقاله کامل
17 تجارب یادگیری بالینی پرستاران تازه وارد در بخش مراقبت ویژه قلب منیر نوبهار نشریه آموزش پرستاری 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 تجارب یادگیری بالینی پرستاران تازه¬ وارد در بخش مراقبت ویژه قلب منیر نوبهار نشریه آموزش پرستاری 1393 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
19 تبيين تجارب پرستاران بازنشسته از وضعيت سلامتي طي دوران بازنشستگي: تحليل محتوا منير نوبهار، فضل اله احمدي، فاطمه الحاني، مسعود فلاحي خشكناب مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
20 سازگاری با بازنشستگی، یک مطالعه مروری منير نوبهار، فضل اله احمدي، فاطمه الحاني، مسعود فلاحي خشكناب روان پرستاری 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
21 چالش¬هاي موجود در انتقال به بازنشستگی از ديدگاه پرستاران بازنشسته: شوک و ناباوری منير نوبهار، فضل اله احمدي، فاطمه الحاني، مسعود فلاحي خشكناب مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت. 1391; 1 (2) :112-122 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
22 تجربه پرستاران بازنشسته از بازنشستگي: يك مطالعه كيفي منير نوبهار، فضل اله احمدي، فاطمه الحاني، مسعود فلاحي خشكناب مجله مديريت ارتقاء سلامت 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
23 تجربه پرستاران بازنشسته از بازنشستگي: يك مطالعه كيفي منير نوبهار، فضل اله احمدي، فاطمه الحاني، مسعود فلاحي خشكناب مجله مديريت ارتقاء سلامت 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
24 عوامل موثر بر كيفيت مراقبت¬هاي پرستاري از نگاه پرستاران بازنشسته - فضل اله احمدي، منير نوبهار، فاطمه الحاني، مسعود فلاحي خشكناب مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات) دوره 17، شماره 1، 1390، 24-34. 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
25 طراحي الگوي سازگاري در پرستاران بازنشسته منير نوبهار، فضل اله احمدي، فاطمه الحاني، مسعود فلاحي خشكناب نشريه مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران (نشريه پرستاري ايران)، دوره 24، شماره 74، اسفندماه 1390، 63-71. 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
26 مديريت پرستاري از نگاه پرستاران بازنشسته منير نوبهار، فضل اله احمدي، فاطمه الحاني، مسعود فلاحي خشكناب دوماهنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه، دوره دهم، شماره اول، پي در پي 36، فروردين و ارديبهشت 1390. 87-96. 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
27 طراحي الگوي سازگاري در پرستاران بازنشسته. منير نوبهار، فضل اله احمدي، فاطمه الحاني، مسعود فلاحي خشكناب نشريه مركز تحقيقات مراقبت¬هاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران (نشريه پرستاري ايران) 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
28 چه بيماريهايي بيشتر همراه با دوره سالمندي ديده مي شود؟ منير نوبهار، عباسعلي‌ وفايي، پوران هوشمند مطلق، صنمبر معصومي کتاب مجموعه مقالات سومين کنگره بررسي مسائل سالمندان در ايران و جهان 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
29 بررسي انواع اختلالات خواب و راههاي مقابله با آن در سالمندان منير نوبهار، دكتر عباسعلي وفايي مجله سالمندي ايران، سال دوم، شماره 4، تابستان 1386: 263-269. 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
30 علل مراجعه بيماران جهت آندوسکوپي و تشخيص بعد از آن در مراجعين به بخش آندوسکوپي بيمارستان فاطميه سمنان منير نوبهار، عباسعلي‌ وفايي، شاهرخ موسوي، مهدي بابائي جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
31 بررسي نيازهاي آموزشي كودك مبتلا به صرع وخانواده آن ها منير نوبهار، عباسعلي وفايي، افشين سمائي فصلنامه علمي ، آموزشي و اجتماعي صرع وسلامتي 1385 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
32 ارزيابي وضعيت تغذيه در سالمندان شهر سمنان منير نوبهار، دكتر عباسعلي‌ وفايي، پوران هوشمند مطلق فصلنامه متا، سال2، شماره 2، پائيز 1385، 59-64. 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
33 ارزيابي مقايسه اي آلودگي باکتريال در بخش هاي مراقبت هاي ويژه جراحي طبي و نوزادان بيمارستان هاي آموزشي شهر سمنان منير نوبهار، عباسعلي‌ وفايي مجله علمي و پژوهشي بيماريهاي عفوني و گرمسيري، شماره 33، سال 11، تابستان 1385: 61-66. 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
34 مقايسه عوامل خطر سكته مغزي در زنان و مردان منير نوبهار، عباسعلي‌ وفايي، افشين سمائي، صنمبر معصومي فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران، سال چهارم شماره 13 بهار 1385، 19-26. 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
35 بررسي‌ آلودگي وسايل آندوسکوپي در بيمارستان فاطميه سمنان‌ منير نوبهار، عباسعلي‌ وفايي مجله علمي و پژوهشي بيماريهاي عفوني و گرمسيري، شماره 30، سال 10، پائيز 1384: 63-67. 1384 مقاله کامل پژوهشي اصيل
36 ارزيابي سابقه سکته هاي مغزي و بيماريهاي قلبي در بروز سکته هاي مغزي مجدد در دو جنس منير نوبهار، عباسعلي‌ وفايي، دکتر افشين سمايي، صنمبر معصومي مجله جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران 1384 مقاله کامل پژوهشي اصيل
37 عوارض‌ اندوسكوپي‌ دستگاه‌ گوارش‌ فوقاني‌ در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فاطميه سمنان ‌(1380-1370) منيرنوبهار، شاهرخ‌ موسوي، عباسعلي‌ وفايي فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه (بهبود)، سال 8 شماره 1، بهار 1383: صفحات 28-34. 1383 مقاله کامل پژوهشي اصيل
38 بررسي‌ فراواني عوامل باکتريال، ارزيابي شستشوي‌ دست‌ ها در پرسنل‌ پرستاري‌ و نقش‌ آن‌ در پيشگيري‌ از عفونت‌ هاي‌بيمارستاني منير نوبهار، عباسعلي‌ وفايي‌ مجله علمي و پژوهشي بيماريهاي عفوني و گرمسيري، شماره 27، سال 9، زمستان 1383: 60-65. 1383 مقاله کامل پژوهشي اصيل
39 بررسي اثرات‌ تجويز آهن‌ (خوراكي‌، تزريقي‌) و اريتروپوئتين‌ بر سطح‌ هماتوكريت‌ و درصد اشباع‌ ترانسفرين‌ در بيماران‌ همودياليزي منير نوبهار، عباسعلي‌ وفايي‌، فرناز دواچي مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران، سال 11، شماره 39، بهار 1383: صفحات 151-158. 1383 مقاله کامل پژوهشي اصيل
40 ارزيابي نقش آموزش بر تعديل عوامل مستعد کننده بيماريهاي عروق کرونر در افراد مبتلا و بستگان درجه يک آنان منير نوبهار، عباسعلي‌ وفايي دو ماهنامه علمي و پژوهشي دانشگاه شاهد (دانشورپزشکي)، سال 11، شماره 50، ارديبهشت 1383: صفحات 71-81. 1383 مقاله کامل پژوهشي اصيل
41 مقايسه‌ علائم‌ شاخص‌ سندرم‌هاي‌ كرونري‌ حاد در بيماران‌ جوان‌ و سالمند منير نوبهار، عباسعلي‌ وفايي مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين، شماره 29، زمستان 1383: صفحات 18-22. 1383 مقاله کامل پژوهشي اصيل
42 ارزيابي‌ عدم‌ تعادل‌ ناشي‌ از سالمندي‌ (پرسبياستازيس‌) منير نوبهار، عباسعلي‌ وفايي‌ بررسي مسائل سالمندان در ايران و جهان 1383 مقاله کامل
43 مروري‌ بر فرآيند نحوه مراقبت از اختلالات‌ شنوايي‌ در سالمندان‌ منير نوبهار، عباسعلي‌ وفايي‌ بررسي مسائل سالمندان در ايران و جهان 1383 مقاله کامل
44 بررسي‌ اختلالات‌ حس‌ بينايي‌ در سالمندان‌ و و راههاي مراقبت از آن‌ منير نوبهار، عباسعلي‌ وفايي‌ بررسي مسائل سالمندان در ايران و جهان 1383 مقاله کامل
45 ارزيابي استفاده از حداقل دوز درماني کاربامازپين و والپرات سديم در کنترل حملات صرع افشين سمائي، منير نوبهار، عباسعلي وفايي مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجانسال 2، شماره 3و4، تابستان و پائيز 1382: صفحات 159-164. 1382 مقاله کامل پژوهشي اصيل
46 بررسي کمبود آنزيم G6PD به وسيله آزمايش احياي NADP در نوزادان مبتلا به زردي‌‌ منير نوبهار، عباسعلي‌ وفايي مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين، شماره 29، زمستان 1382: صفحات 46-50. 1382 مقاله کامل پژوهشي اصيل
47 يک الگو براي ارزشيابي دانشکده هاي پرستاري معصومه صابريان، محمد رضا عسکري، احمد علي اسدي، منير نوبهار، الهه آتش نفس، علي اصغر قدس، نيره رئيس دانا ، مجله علمي-پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي سمنان (کومش)، جلد5، ويژه نامه آموزش پزشکي، پائيز و زمستان 1382: صفحات 65-73. 1382 مقاله کامل پژوهشي اصيل
48 ‌ بررسي‌ آلودگي‌ گوشي‌هاي‌ پزشكي‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از عوامل‌ انتقال‌ عفونت‌هاي ‌بيمارستاني‌ در بيمارستان‌هاي‌ آموزشي‌ شهر سمنان منير نوبهار، عباسعلي‌ وفايي مجله علمي و پژوهشي بيماريهاي عفوني و گرمسيري، شماره 23، سال 8، زمستان 1382: صفحات 25-28. 1382 مقاله کامل پژوهشي اصيل
49 ارزيابي‌ نقش‌ گلوكوكورتيكوئيدها در هسته‌ قاعده‌اي‌ جانبي‌آميگدال‌ بر ذخيره‌ حافظه‌ در موش‌ سفيد بزرگ‌ آزمايشگاهي عباسعلي‌ وفايي‌، علي‌ رشيدي‌پور، ناصراحمدي‌اصل‌، منيرنوبهار مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، سال 35 شماره 50، تابستان 1380: صفحات 83-87. 1380 مقاله کامل پژوهشي اصيل
50 اثر غيرفعال‌ سازي‌ موقتي‌ دوطرفه‌ هسته‌ قاعده‌اي‌ جانبي‌آميگدال‌ بر ذخيره‌ حافظه‌ موش‌‌ عباسعلي‌وفايي، علي‌رشيدي‌پور، محمدرضاشريفي‌، حجت اله اعلائي، منير نوبهار، محمد حسين اسماعيلي مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين، شماره 12، زمستان 1378: صفحات 20-28. 1378 مقاله کامل پژوهشي اصيل
51 . بررسی تأثیر لمس بر علائم حیاتی بیماران بی¬قرار تحت تهویه مکانیکی علي فخرموحدي، منير نوبهار*، معصومه بوالحسني مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::
Semnan University of Medical Sciences - SEMAT system
Persian site map - English site map - Created in 0.38 seconds with 94 queries by YEKTAWEB 3815