[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلی جستجو در سامانه درباره سامانه اخبار و رویدادها نقشه سایت فهرست داده ها تماس با ما ::
:: اعضا - مجید میرمحمدخانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجید میرمحمدخانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Psychometric properties of the persian version of the critical care family needs inventory Bandari R, Heravi-Karimooi M, Rejeh N, Montazeri A, Zayeri F, Mirmohammadkhani M, Vaismoradi M. J Nurs Res 2014 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 Malaria Status in Economic Cooperation Countries; Achievement and Gaps toward United Nations Millennium Development Goals K Holakouie Naieni - H Malekafzali - A Rashidian - P Vazirian - G Moradi - A Mirzazadeh - M Mirmohammadkhani - A Sham Iranian Journal of Public Health;2012;41(7) : 7-13 2012 مقاله کامل مقالات مروري
3 Multiple Imputation to Deal with Missing Clinical Data in Rheumatologic Surveys: an Application in the WHO-ILAR COPCORD Study in Iran M Mirmohammadkhani - A Rahimi Foroushani - F Davatchi - K Mohammad - A Jamshidi - A Tehrani Banihashemi - K Holakouie Naieni Iranian Journal of Public Health;2012;41(1) : 87-95 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 ارتباط بين سطح خوني پروتئين واکنش گر با ماده C و ليپوپروتئين هاي با دانسيته بالاي کلسترول در جمعيت بزرگ سال ساکن شهر تهران علوي مجد حميد - پاك نظر فاطمه - محرابي يداله - دانش پور مريم السادات - هدايتي مهدي - ميرمحمدخاني مجيد - عزيزي فريدون كومش بهار 1391; 13(3 (پياپي 43)):299-306 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 كاربرد جاي گذاري چندگانه در تحقيقات پزشكي و اپيدميولوژي مجيد ميرمحمدخاني - كورش هلاكويي نائيني مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي 1390;9(4) : 77-88 1390 مقاله کامل مقالات مروري
6 مقايسه نابرابري در انواع خشونت خانگي عليه زنان شوهردار در استان آذربايجان غربي ميرمحمدخاني مجيد - انتظارمهدي رسول - احمدنژاد الهام - پاك نظر فاطمه - سالاري لك شاكر - حميصي عبدالمجيد - محدثي حميده مجله دانش و تندرستي تابستان 1389; 5(ويژه نامه ششمين كنگره اپيدميولوژي ايران):125-125 1389 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 بررسي عوامل خطر مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه، يک مطالعه مورد - شاهدي لانه گزيده به منظور معرفي الگوي بهره گيري از اطلاعات داده هاي جاري در سيستم سلامت کشور چمن رضا - اماميان محمدحسن - شريعتي محمد - هلاكويي ناييني كورش - عالمي علي - انتظارمهدي رسول - احمدنژاد الهام - ميرمحمدخاني مجيد - شتي محسن مجله دانش و تندرستي تابستان 1389; 5(ويژه نامه ششمين كنگره اپيدميولوژي ايران):53-53 1389 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 الگوي هزينه و بيماري در خدمت بستري سالمندان تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني شهرستان دامغان طي سال 1384 پوررضا ابوالقاسم - ميرمحمدخاني مجيد - پورآقا بهروز سالمند تابستان 1386; 2(4):252-262 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 نظرات پزشكان و كارورزان دانشگاه علوم پزشكي سمنان در خصوص كاربرد دروس علوم پايه در مسايل باليني قرباني راهب - ميرمحمدخاني مجيد - حاجي آقاجاني سعيد مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد تابستان 1379; 8(2 (ویژه نامه آموزش پزشکی)):78-82 1379 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::
Semnan University of Medical Sciences - SEMAT system
Persian site map - English site map - Created in 0.29 seconds with 101 queries by YEKTAWEB 3921