[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلی جستجو در سامانه درباره سامانه اخبار و رویدادها نقشه سایت فهرست داده ها تماس با ما ::
:: اعضا - فاطمه احسانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فاطمه احسانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی اثر تحریکات الکتریکی ناحیه کورتکس حرکتی بر یادگیری حرکتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس فاطمه احسانی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان در حال اجرا -
2 بررسی اثر تحریکات الکتریکی ناحیه پره فرونتال خلفی خارجی بر ترس از درد و ترس از حرکت در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی و ترس بالا فاطمه احسانی، محدثه حافظ یوسفی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان در حال اجرا -
3 بررسی اثر تحریکات الکتریکی ناحیه پره فرونتال خلفی خارجی بر خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس فاطمه احسانی، مرتضی نژاد مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان در حال اجرا -
4 بررسی اثر تمرینات ثباتی بر درد، ناتوانی و فعالیت عضلات شکمی در بیماران مبتلا به کمردرد پس از جراحی دکامپرشن ستون فقرات کمری فاطمه احسانی، هدیه حسینی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1396
5 بررسی اثر تمرینات ثباتی بر عملکرد عضلات شکمی و کف لگن و درد در زنان مبتلا به کمردرد پس از بارداری فاطمه احسانی، نسرین صاحبی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1396
6 بررسی اثر تحریک الکتریکی مغز بر عامل ترس: مروری نظام مند و فرا تحلیل بر مطالعات گذشته فاطمه احسانی، محدثه حافظ یوسفی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان در حال اجرا -
7 بررسی اثر تمرینات پاسچرال به همراه تحریکات الکتریکی ناحیه مخچه بر ثبات پاسچرال ایستا و پویا در افراد سالمند با خطر افتادن فاطمه احسانی، محدثه حافظ یوسفی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1396
8 بررسی اثر کوتاه مدت و طولانی مدت یک جلسه ای تحریک الکتریکی ناحیه مخچه بر ثبات پاسچرال ایستا و پویا در افراد سالمند با خطر افتادن فاطمه احسانی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1395
9 بررسی اثر تحریک الکتریکی پوستی ناحیه مخچه بر ثبات پاسچرال ایستا و پویا در افراد سالمند سالم فاطمه احسانی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1395
10 بررسی اثر تحریک الکتریکی پوستی ناحیه مخچه بر یادگیری حرکتی حرکتی آنلاین و آفلاین در افراد سالمند فاطمه احسانی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1395
11 بررسی اثربخشی آموزش های مراقبت از خود به همراه تمرینات ثباتی بر درد، ناتوانی و فعالیت عضلانی مادران مبتلا به کمردرد مزمن دارای کودک فلج مغزی زهرا احمدی زاده، فاطمه احسانی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1395
12 بررسی اثربخشی تمرینات ثباتی بر روی فعالیت عضلات شکمی در طی تکالیف پاسچرال ایستا و پویا در افراد مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی فاطمه احسانی، رزیتا هدایتی مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1395
13 بررسی اثر تحریک الکتریکی پوستی ناحیه حرکتی مغز در مقایسه با ناحیه مخچه بر یادگیری حرکتی تلویحی در افراد سالم فاطمه احسانی، امیرهوشنگ بختیاری مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی تکمیل شده 1395
14 بررسی اتر کوتاه مدت و بلند مدت چندجلسه ای تحریکات الکتریکی دو منطقه ای نواحی مخچه و خلفی خارجی پره فرونتال در مقایسه با تحریکات الکتریکی چند جلسه ای تک منطقه ای ناحیه مخچه بر سطح فعالیت مغزی، تعادل، پاسچر و ترس از افتادن در افراد سالمند با خطر افتادن بالا فاطمه احسانی، علی رشیدی پور مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان در حال اجرا -
:: ::
Semnan University of Medical Sciences - SEMAT system
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 100 queries by YEKTAWEB 3870