[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلی جستجو در سامانه درباره سامانه اخبار و رویدادها نقشه سایت فهرست داده ها تماس با ما ::
:: اعضا - سمانه عرب ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سمانه عرب | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 استفاده از سلول‌های دندریتیک در ایمونوتراپی بیماران مبتلا به سرطان دکتر جمشید حاجتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال اجرا -
2 بررسی افزایش کارایی و بهبود واکسن ضد سرطانی سلول‌های دندریتیک در مدل توموری فیبروسارکوما با استفاده از نتایج مدل مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی دکتر جمشید حاجتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل شده 1394
3 بررسی امکان بهبود الگوی تزریق واکسن سلول‌های دندرتیک در مدل تجربی سرطان با استفاده از نتایج مدل ریاضی مبتنی بر معادلات دیفرانسیل دکتر جمشید حاجتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل شده 1394
4 ایمونوتراپی هدفمند تومور در مدل تجربی بر پایه واکسن سلول‌های دندریتیک و مهار اختصاصی بیان ژن مولکول CD73 به ‌وسیله نانو ذرات بارگیری شده با مولکول‌های siRNA دکتر جمشید حاجتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل شده -
5 مدلسازی روند رشد تومور و تولید سلول‌های Tسایتوتوکسیک (CTL) ضد تومور متعاقب حذف سلول‌های سرکوبگر مشتق شده از رده میلوئید(MDSC) با به‌کارگیری معادلات دیفرانسیل حاکم بر سیستم دکتر جمشید حاجتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل شده 1394
6 بررسی اثر مهار فاکتور القا شونده با هایپوکسی(HIF-1α) بر میزان کارایی واکسن سلول‌های دندریتیک در مدل تجربی تومور دکتر جمشید حاجتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل شده 1394
7 بررسی تأثیر اجزاء مختلف ليستريا مونوسايتوژنزدرافزایش کارایی سلولهای دندریتیک برای ایجاد پاسخ Th1 دکتر جمشید حاجتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل شده 1386
8 بررسی تأثیر اجزاء مختلف ليستريا مونوسايتوژنز برای افزایش کارایی سلولهای دندریتیک در ایمونوتراپی سرطان دکتر جمشید حاجتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل شده 1386
9 ارزیابی تاثیر واکسن ضد توموری سلول دندریتیک فعال شده با اجزای لیستریا مونوسیتوژنز برای پیشگیری و درمان مدل تجربی تومور دکتر جمشید حاجتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل شده 1386
10 بررسي کارايي راديوايمونوتراپي با استفاده از سلولهاي دندريتيک فعال شده با اجزاي ليستريا منوسايتوژنز دکتر جمشید حاجتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل شده 1386
11 بررسی امکان افزایش کارایی سلولهای دندریتیک در ایمونوتراپی سرطان با استفاده توام از DNAباکتریایی و انتقال ژن کموکاینها دکتر جمشید حاجتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل شده 1385
12 بررسی تأثیر فرآورده های میکروبی مختلف در افزایش کارایی سلولهای دندریتک برای ایمونوتراپی سرطان دکتر جمشید حاجتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل شده 1385
:: ::
Semnan University of Medical Sciences - SEMAT system
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 99 queries by YEKTAWEB 4331