[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلی جستجو در سامانه درباره سامانه اخبار و رویدادها نقشه سایت فهرست داده ها تماس با ما ::
:: اعضا - صنم مرادان ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر صنم مرادان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Comparison of the effects of general anesthesia and spinal analgesia on newborns' Apgar score in cesarean section Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 17(135): 1-8 2015 مقاله کامل
2 Globozoospermia syndrome: Two case reports. Journal Medical Libanais. Moradan S, Yousefi B Journal Medical Libanais. 2014; 62 (3) : 183. 2014 مقاله کامل
3 Ovarian immature teratoma during pregnancy:a case report Moradan S J Med Liban 2014;62(4) 2014 مقاله کامل
4 A Hospital based analysis of 71 cases of ectopic pregnancies, Risk factors and management- Retrospective Observational study Moradan S.Family M. SEAJCRR. Nov-Dec:2014: 3(6):(Article in press) 2014 مقاله کامل
5 Sayadjou S.Hospital based analysis of 204 cases of hysterectomies with evaluation of the route of surgery and complications rates. Moradan S SEAJCRR. Nov-Dec:2014: 3(6):(Article in press) 2014 مقاله کامل
6 Deliveries of four healthy neonates after multiple myomectomies. Moradan S Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2013; 15(9): 93-94. 2013 مقاله کامل
7 The prevalence and route of delivery of prolonged pregnancies Moradan S,Nejad SP VOL,NO:Kuwait Medical Journal 44(2).PP 118 2012 مقاله کامل
8 . Is previous tubal ligation a risk factor for hysterectomy because of abnormal uterine bleeding?. Moradan S, Gorbani R. Oman Medical Journal. 2012; 27 (4) : 326 2012 مقاله کامل
9 Are abnormal yolk sac characteristics important factors in abortion rates?. Moradan S, Forouzeshfar M. International Journal of Fertility and Sterility, 2012, 6 (2) , pp. 127 2012 مقاله کامل
10 : Desogestrel+ethinylestradiol versus levonorgestrel +ethinylestradiol: Which one has better affect on acne, hirsutism, and weight change Sanam M, Ziba O. VOL,NO:Saudi medical Journal 32(1).pp.23 2011 مقاله کامل
11 Does transvaginal ultrasonography have good diagnostic value in endometrial pathology? Moradan S,Ghorbani R,Far MF VOL,NO:International Medical Journal Malysia 10(2),pp.17 2011 مقاله کامل
12 Age and fertility in Woman undergoing controlled ovarian hyperstimulatin and intrauterine insemination Moradan Sanam VOL,NO: Journal of the Bahrain Medical Society / 22/ 2 2010 مقاله کامل
13 Can vaginal pH predict menopause? Moradan, S., Ghorbani, R., Nasiri, Z Saudi Medical Journal. 2010;31 (3) : 253. 2010 مقاله کامل
14 Age and fertility in women undergoing controlled ovarian hyperstimulation and intrauterine insemination Moradan S. Journal of the Bahrain Medical Society. 2010; 22 (2): 65 2010 مقاله کامل
15 Giant uterine endometrial stromal sarcoma a case report. Moradan S Journal of the Bahrain Medical Society. 2010 ;22 (1) : 40. 2010 مقاله کامل
16 Evaluation of some fetal and maternal outcome in patients with hyperemesis gravidarum Moradan S Journal of the Bahrain Medical Society. 2010; 22 (1) : 9. 2010 مقاله کامل
17 General versus spinal anesthesia in laparoscopic ovarian cystectomy Moradan S . Zahedan J Res Med Sci. 2014; …( ….)29-31 2010 مقاله کامل
18 Dexamethasone in unexplained infertility. Moradan S, Saudi Medical Journal .2009;30 (8) : 1034. 2009 مقاله کامل
19 Laparoscopic removal of a round ligament translocated intrauterine contraceptive device Moradan S , Neda A . Journal of the Bahrain Medical Society . 2009;21 (3) : 308. 2009 مقاله کامل
20 Comparison of the efficacy of clotrimazole and itraconazole in the treatment of acute vulvovaginal candidiasis Moradan S . Journal of the Bahrain Medical Society . 2009;21 (3) : 294. 2009 مقاله کامل
21 Evaluation of spontaneous abortion and multiple gestation rates in patients undergoing ovulation induction and intrauterine insemination Moradan S Journal of the Bahrain Medical Society.2008; 20 (1) : 31. 2008 مقاله کامل
22 Cause of infertility and response to ovulation induction drugs - A hospital based study Moradan, S Journal of the Bahrain Medical Society.2008; 20 (1) : 21 2008 چکیده مقاله
23 Acardia acephalus fetus in a twin pregnancy. Moradan S. Neurosciences (Riyadh). 2007 Jan;12(1):86-7 2007 مقاله کامل
24 . Heterotopic pregnancy Moradan S Journal of the Bahrain Medical Society. 2006;18 (4) : 199. 2006 مقاله کامل
25 مقایسه بی حسی اسپاینال با پتدین و اپیدورال با بوپیواکایین درزایمان بی درد... دکتر محمد فروزش فرد- دکتر صنم مرادان(نویسنده مسئول)-دکتر راهب قربانی-دکتر بابک حسین زاده-دکتر هدی شاه حسینی مجله زنان مامایی و نازایی ایران-شماره(97) 17 1393 مقاله کامل
26 مقایسه دو روش جراحی لاپاراسکوپی ولاپاراتومی در درمان توده های خوش خیم تخمدان دکتر صنم مرادان-دکتر محمد فروزش فرد-دکتر راهب قربانی-دکتر فرشته فهیم دژبان مجله زنان مامایی و نازایی ایران-شماره(100) 17 1393 مقاله کامل
27 گزارش یک مورد حاملگی خارج رحمی دو طرفه خود به خودی دکتر صنم مرادان کومش شماره 2 1392 مقاله کامل
28 گزارش یک مورد تومور حجیم سلول گرانولوز تخمدان در دوران یائسگی دکتر صنم مرادان کومش شماره 2 1392 مقاله کامل
29 ترمیم جراحی هیپرتروفی لابیامینور دکتر صنم مرادان نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران شماره 1 1392 مقاله کامل
30 عمل لاپاراسکوپی تک برش در ژنیکولوژی دکتر صنم مرادان نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران شماره 1 1392 مقاله کامل
31 نقش تومور مارکرهای جدید در تشخیص توده های تخمدانی دکتر صنم مرادان نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران شماره 2 1392 مقاله کامل
32 تورسیون رحم در حاملگی دکتر صنم مرادان نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران شماره 2 1392 مقاله کامل
33 گزارش یک مورد جابجایی بدون علامت ای یو دی به سروز روده کوچک دکتر صنم مرادان : مجله پزشکی هرمزگان 1392 مقاله کامل
34 مقایسه دو روش باز گذاشتن و بستن صفاق احشایی وجداری حین عمل سزارین... دکتر صنم مرادان-دکتر راهب قربانی-دکتر مرضیه اسلامی موید. مجله زنان مامایی و نازایی ایران-شماره(90) 16 1392 مقاله کامل
35 بررسی نتایج تحریک تخمکگذاری و تلقیح اسپرم شسته شده در خانمهای 40 و بیش از 40 سال دکتر صنم مرادان نشریه تخصصی زنان مامایی ایران-شماره (3)8 1392 مقاله کامل
36 بررسی علل هیسترکتومی در دوران یائسگی دکتر صنم مرادان نشریه تخصصی زنان مامایی ایران-شماره (2)8 1392 مقاله کامل
37 هیدرولاپاراسکوپی ترانس واژینال دکتر صنم مرادان نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران شماره1 1391 مقاله کامل
38 بررسی میزان شیوع وعلل مرگ مادران در یک دوره ده ساله در بیمارستان دانشگاهی در سمنان دکتر صنم مرادان-دکتر محمد فروزش فرد مجله زنان مامایی و نازایی ایران-شماره 3 1391 مقاله کامل
39 بررسی نوع بیهوشی انتخاب شده توسط مادران برای سزارین در اولین زایمان وفاکتورهای وابسته به ان در بیمارستان... دکتر محمد فروزش فرد –دکتر مجید میر محمد خانی-دکتر صنم مرادان مجله زنان مامایی و نازایی ایران-شماره39 1391 مقاله کامل
40 میومکتومی واژینال دکتر صنم مرادان نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران شماره 1 1391 مقاله کامل
41 پیوند تخمدان دکتر صنم مرادان نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران شماره 2 1391 مقاله کامل
42 لیومیوم ها و میولیز دکتر صنم مرادان نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران شماره 2 1391 مقاله کامل
43 فتق رحم در دوران بارداری دکتر صنم مرادان نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران شماره 3 1391 مقاله کامل
44 بیماری های رباط پهن دکتر صنم مرادان : نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران شماره 3 1391 مقاله کامل
45 رتروورسیون/ گیر افتادن رحم در دوران حاملگی دکتر صنم مرادان نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران شماره 4 1391 مقاله کامل
46 نتایج پاتولوژی 92 مورد هیسترکتومی و 80 مورد کورتاژ تشخیصی به علت خونریزی غیرطبیعی رحم دکتر صنم مرادان مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان 1390 مقاله کامل
47 مقايسه اثر تجويز سولفات منيزيم و نيفديپين در پيشگيري از زايمان زودرس رشيدي ميبدي ماندانا,قرباني راهب,مرادان صنم,توان پري ناز مجله زنان مامايي و نازايي ايران مرداد و شهريور 1389; 13(3):1-6. 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
48 مقایسه اثرسولفات منیزیم و نیفیدیپین در پیشگیری از زایمان زودرس دکتر ماندان رشیدی-دکتر راهب قربانی- دکتر صنم مرادان-دکتر پری ناز توان مجله زنان مامایی و نازایی ایران-شماره(3) 13 1389 مقاله کامل
49 بررسی ميزان بروز خون‌ريزی‌های غيرطبيعی در مصرف‌کنندگان روش‌های هورمونی پيش‌گيری از بارداری مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی سمنان (86-1385) مرادان صنم، قربانی راهب، باغانی سميه koomesh, 2009; 10 (3) :219-224 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
50 بررسي ارتباط عفونت هليكو باكترپيلوري و استفراغ حاملگي مرادان صنم,قرباني راهب,ملك مجتبي مجله زنان مامايي و نازايي ايران پاييز 1387; 11(3):37-42. 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
51 بررسي ارتباط ضخامت آندومتر و تعداد فوليكول هاي غالب در ميزان حاملگي در 361 مورد IUI مرادان صنم كومش بهار 1387; 9(3 (پياپي 27)):217-221. 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
52 حاملگي هتروتوپيک: گزارش مورد مرادان صنم,همتي سيدحميد مجله زنان مامايي و نازايي ايران بهار و تابستان 1386; 10(1):87-90. 1386 مقاله کامل گزارش مورد
53 مقايسه نتايج كورتاژ فركشنال با آسيب شناسي رحم در تشخيص علل خونريزي هاي نامرتب رحم در زنان قبل و بعد از يائسگي مرادان صنم,قرباني راهب,زنگنه ميترا مجله زنان مامايي و نازايي ايران پاييز و زمستان 1385; 9(2):73-78 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
54 گزارش يك مورد»: وارونگي حاد رحم حين عمل سزارين مرادان صنم كومش تابستان 1384; 6(4):329-342. 1384 مقاله کامل گزارش مورد
55 گزارش يك مورد هيپوتوني نوزاد به علت پسودو كولين استراز غير طبيعي بعد از عمل سزارين ركن محمد،مرادان صنم مجله زنان مامايي و نازايي ايران پاييز و زمستان 1383; 7(2):68-71. 1383 مقاله کامل گزارش مورد
56 بررسي انتخاب روش زايمان و علل آن از ديدگاه بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني شهر سمنان (نيم سال اول 1383) مرادان صنم مجله زنان مامايي و نازايي ايران پاييز و زمستان 1383; 7(2):44-49. 1383 مقاله کامل پژوهشي اصيل
57 بررسي علل نازايي و پاسخ به درمان با داروهاي تحريك كننده تخمك گذاري در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان 15 خرداد مهدي شهر مرادان صنم مجله زنان مامايي و نازايي ايران بهار و تابستان 1382; 6(1):50-56. 1382 مقاله کامل پژوهشي اصيل
58 گزارش يك مورد جنين آكاردياآسفالوس در يك حاملگي دوقلو مرادان صنم مجله زنان مامايي و نازايي ايران پاييز و زمستان 1381; 5(2 (13-14)):63-65. 1381 مقاله کامل گزارش مورد
59 علل شايع و برخي عوامل مرتبط با مرگ و مير پري ناتال در شهر سمنان آذرگون اعظم،مرادان صنم مجله پزشكي هرمزگان زمستان 1380; 5(4):5-9. 1380 مقاله کامل پژوهشي اصيل
60 A ruptured tubo-ovarian abscess after intrauterine insemination; a case report. Moradan, S Iranian Journal of Reproductive Medicine . 2009;7 (1) : 41. مقاله کامل
61 An unruptured isthmic ectopic pregnancy: A case report Moradan S Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2013; 15(9): 88-89. مقاله کامل
62 A comparative study of some fetal and Neonatal complications of prolonged pregnancies Moradan S. SEAJCRR. Nov-Dec:2014: 3(6): (Article in press) مقاله کامل
:: ::
Semnan University of Medical Sciences - SEMAT system
Persian site map - English site map - Created in 0.21 seconds with 97 queries by YEKTAWEB 3986