[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلی جستجو در سامانه درباره سامانه اخبار و رویدادها نقشه سایت فهرست داده ها تماس با ما ::
:: اعضا - مجید جدیدی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور مجید جدیدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 نقد مقاله:بررسي آثار قرار گرفتن در معرض امواج تلفن همراه (900 مگاهرتز) در اوايل تولد بر حافظه و فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز و كاتالاز در بافت مغز موش صحرایی مجید جدیدی مجله علوم پزشكي مدرس: آسيب شناسي زيستي، دوره 16 ، شماره 4، زمستان 1392 1392 نامه به سردبیر نامه پژوهشي
2 تاثیر امواج 950 مگاهرتز تلفن همراه بر تقويت طولاني مدت در هيپوكمپ مجيد جديدي دكتر سيد محمد فيروزآبادي دكتر علي رشيدي پوردكتر بهرام بلوري دكتر يعقوب فتح الهي. كومش (مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان) جلد 14،شماره 4، تابستان 1392 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 بررسي اثر عصاره گياه سكبينه بر علائ م ناشي از قطع مرفين و دوره خواب در موش سوري مجيد جديدي ، عباسعلي وفايي، حسين ميلادي گرجي، اكر م بابايي سعيد آباد ي پژوهش درپزشكي (مجله پژوهشي دانشكده پزشكي) 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 اثر افزايش اندازه ميدان الكتريكي امواج ۹۵۰ مگاهرتز بر شيب EPSP سيد محمد فيروزآبادي، مجيد جديدي، علي رشيدي پور، بهرام بلوري ، يعقوب فتح اله ي ، غلامرضا محمدي مجله فيزيك پزشكي ايران، دوره ۶، شماره ۱، پياپ ي ( ۲۲ )، بهار 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 بررسي اثر ميدان مغناطيسي با شدت هاي 2 و 8 ميلي تسلا بر تثبيت حافظه فضايي موش بزرگ آزمايشگاهي. مجيد جديدي، سيد محمد فيروزآبادي، عباسعلي طاهريان، احمد علي سجادي. فيض (مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كاشان) دوره 11، شماره 1، بهار1387 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 تاثير امواج الكترومغناطيسي سيستم تلفن همراه GSM بر امپدانس الكتريكي ناحيه هيپوكمپ مغز موش بزرگ آزمايشگاهي. دكتر مجيد جديدي دكتر سيد محمد فيروزآبادي دكتر علي رشيدي پوردكتر بهرام بلوري دكتر يعقوب فتح الهي . مجله فيزيك پزشكي ايران، دوره 3، شماره 11، تابستان 1385 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 اثر امواج آنتن هاي گيرنده فرستنده سيستم تلفن همراه GSM بر كارآيي سيناپسي ناحيه هيپوكمپ. دكتر مجيد جديدي دكتر سيد محمد فيروزآبادي دكتر علي رشيدي پوردكتر بهرام بلوري دكتر يعقوب فتح الهي. كومش (مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان)، دوره 8، شماره 2، زمستان 1385 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 اثر ميدان مغناطيسي 7.5 mT كوتاه مدت بر يادگيري فضايي موش. مجيد جديدي، دكتر سيد محمد فيروزآبادي، دكتر عباسعلي وفايي مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران دوره سيزدهم. شماره 51 تابستان 1385 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 بررسي اثر تابش حاد امواج 950 MHz سيستم تلفن همراه GSM بر تثبيت حافظه فضايي در موش بزرگ آزمايشگاهي. مجيد جديدي دكتر سيد محمد فيروزآبادي دكتر علي رشيدي پوردكتر بهرام بلوري دكتر يعقوب فتح الهي. كومش (مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان) جلد 6، شماره 4، تابستان 1384 1384 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 بررسي اثر امواج 950 مگاهرتز سيستم تلفن همراه GSM بر اكتساب حافظه فضايي موش بزرگ آزمايشگاهي در ماز آبي موريس. مجيد جديدي دكتر سيد محمد فيروزآبادي دكتر علي رشيدي پوردكتر بهرام بلوري دكتر يعقوب فتح الهي كومش (مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان) جلد 7، شماره 1و2، پاييز و زمستان 1384 1384 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 ارزيابي كيفي كليشه هاي راديوگرافي. مجيد جديدي. . مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سال نهم . شماره 30 پائيز 1381 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 مقايسه نتايج ماموگرافي با پاتولوژي توده هاي پستان . دكتر ناهيد دوست محمدي، مجيد جديدي، دكتر معصومه گيتي، دكتر راهب قرباني . فصلنامه يافته (دانشگاه علوم پزشكي لرستان) سال سوم شماره 8 بهار 1380 1380 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::
Semnan University of Medical Sciences - SEMAT system
Persian site map - English site map - Created in 0.14 seconds with 102 queries by YEKTAWEB 4122