[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلی جستجو در سامانه درباره سامانه اخبار و رویدادها نقشه سایت فهرست داده ها تماس با ما ::
:: اعضا - بهپور یوسفی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر بهپور یوسفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت مشاوره
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی نتايج كله سيستوكتومي لا پاراسكوپيك در 100 بيمار مراجعهكننده به بيمارستان اميرالمومنين(ع) سمنان در طي سالهاي -1376- 1378 دانشگاه علوم پزشكي سمنان
2 بررسی هيپوگليسمی در نوزادان با وزن كمتر از 2500 گرم در 24 ساعت اول تولد در بيمارستان اميرالمومنين(ع) سمنان خرداد ماه در سال -1377-بهمن 1377 دانشگاه علوم پزشكي سمنان
3 بررسی هيپوکليسمی در نوزادان رسيده سالم با وزن تولد بيش از 3800 گرم در بيمارستان اميرالمومنين(ع) سمنان در سال -1377(اطفال) دانشگاه علوم پزشكي سمنان
4 تعيين شيوع عوارض زودرس ناشي از فتوتراپي در نوزادان سالم و رسيده دچار زردي با علت ناشناخته در بيمارستان اميرالمومنین(ع)سمنان دانشگاه علوم پزشكي سمنان
5 مقايسه اثر بستن ونبستن پريتونن ونيز شل بستن و سفت بستن فاسيای بر ميزان چسبندگی بعد از اعمال جراحی شکمی درRAT-1381(عمومی) دانشگاه علوم پزشكي سمنان
6 بررسی نوزادان با تشخيص اوليه سپيس در بيمارستان اميرالمومنین(ع)سمنان از اول خرداد ماه تا پايان-1378(اطفال) دانشگاه علوم پزشكي سمنان
7 بررسی علل بستری نوزادان در بخش مرقبت های ويژه نوزادان در بيمارستان اميرالمومنین(ع)سمنان-1378(اطفال) دانشگاه علوم پزشكي سمنان
8 بررسی علل ناشی از تب در اطفال بستری شده در بيمارستان اميرالمومنين(ع)سمنان-1378-1377(اطفال) دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1379
9 مطالعه نقش همودياليز در انتقال HBV-HCV در بيماران دياليزی مرکز همودياليز بيمارستان فاطميه سمنان-1378(داخلی) دانشگاه علوم پزشكي سمنان
10 مقايسه عوارض و مرگ ومير بعد از انفارکتوس حاد ميوکارد در بیماران ديابتی بستری در ccu بيمارستان فاطمیه-1377(داخلی) دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1377
11 بررسی هيپوکليسمی در نوزادان نارس در بخش اطفال بيمارستان اميرالمومنین(ع) سمنان از اول تير ماه 1376-1377(اطفال) دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1377
12 بررسی موضعی روغن ماهی بر بهبود زخم حاصل از سوختگی سال- 1376(عمومی) دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1377
13 بررسی ميزان عوارض مرگ و مير عمل جراحی در نوزادان مبتلا به آترزی مری و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان اميرکبير تهران بين سال های 76 – 1369(جراحی) دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1377
14 بررسی موارد هموديالیز در بيمارستان فاطميه سمنان از سال 1370 لغايت 1376 ( داخلی ) دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1377
15 بررسی عوارض زودرس ناشی از فتوتراپی در نوزادان دچار زردی با علت ناشناخته در بيمارستان اميرالمؤمنين (ع) سال 77 ( اطفال) دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1377
16 تعيين شيوع ريسک فاکتورهای هرنی ديسکال کمری در مبتلايان مراجعه کننده به درمانگاه های جراحی مغز و اعصاب شهرستان سمنان 1377 ( پزشکی عمومی ) دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1377
17 بررسی ميزان شيوع هايپوکلسيمی در نوزادان رسيده با وزن زمان تولد پيش از 3800 گرم و عوامل مرتبط با آن ( اطفال ) سال 77 دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1377
18 بررسی برخی از فاکتورهای مادری در بروز تولد پيش از موعد در بيمارستان اميرالمؤمنين (ع) از سال 77 – 78 ( زنان و زايمان ) دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1377
19 بررسی هيپوکليسمی زود رس در نوزادان نارس و ارتباط ان با وزن هنگام تولد در بيمارستان اميرالمومنين(ع) سمنان در سال1376 -1377(اطفال دانشگاه علوم پزشكي سمنان
:: ::
Semnan University of Medical Sciences - SEMAT system
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 100 queries by YEKTAWEB 3870