راهنمای ورود اطلاعات کارنامه علمی (CV) پژوهشگران و اعضاء هیئت علمی

الف) با تماس با واحد انفورماتیک معاونت آموزشی پژوهشی، نام و رمز کاربری و همچنین id مربوطه را دریافت نمایید:

پست الکترونیک: rds@sem-ums.ac.ir

واحد انفورماتیک:

تلفن: 4441420

سایت: http://rds.sem-ums.ac.ir/reviu

ب) با استفاده از ورود نام و رمز کاربری خود در صفحه اصلی وارد سامانه شوید:

پس از این کار نام کاربری شما در سمت راست و بالای صفحه مشاهده خواهد شد.

ج) مراحل زیر را جهت تکمیل ثبت نام بترتیب انجام دهید:

تذکر: انجام این مراحل تنها برای یکبار کافی بوده و در صورت کامل بودن نیازی به تکرار آن در مراجعات بعدی نیست.

1- با استفاده از منوی بالای صفحه وارد قسمت "مشخصات کاربری" شوید.

2- اطلاعات ثبت نام را تکمیل کنید، حتما رمز عبور جدید و پست الکترونیک معتبری را وارد کنید:

3-  با استفاده از منوی بالای صفحه وارد قسمت "کارنامه علمی" شوید. در این صفحه گزینه "ورود یا ویرایش اطلاعات" را انتخاب نمایید:

4- در صفحه موجود با استفاده از دکمه "Edit" وارد گزینه "مشخصات فردی و عمومی" شده و اطلاعات وارده را چک نمایید؛ در صورت لزوم اطلاعات را اصلاح فرمایید. در صورت علاقمندی در این قسمت می توانید تصویر خود را نیز جهت ارائه در صفحه کارنامه علمی انتخاب کنید:

تذکر: در انتهای کار جهت ثبت اطلاعات حتما" دکمه "تائید" را بزنید.

تذکر: در صورت عدم قبول تصویر، اشکال احتمالا در فرمت تصویر شما است. تا رفع این اشکال می توانید تصویر خود را به پست الکترونیک واحد انفورماتیک ازسال نموده تا بر روی سامانه قرار گیرد.

د) جهت ورود اطلاعات کارنامه علمی در اولین مراجعه یا مراجعات بعدی بروش زیر عمل نمایید:

1- پس از وارد شدن به سامانه بوسیله ورود نام و رمز کاربری همانند بخش (ب)، با استفاده از منوی بالای صفحه وارد قسمت "کارنامه علمی" شوید. در این صفحه حتما" گزینه "English" را انتخاب کرده و سپس گزینه "Enter or update data" را انتخاب نمایید:

2- با انتخاب دکمه "Edit" در گزینه های مختلف در صفحه موجود، می توانید بتدریج و در مراجعات متوالی اطلاعات مربوط به CV خود را وارد نمایید.

تذکر 1: لطفا" وارد قسمت "Personal & general information" نشوید.

تذکر 2: در قسمتهای مختلف اطلاعات را در بخش [In English] و بزبان انگلیسی وارد کنید. ورود اطلاعات [In Persian] در حال حاضر لازم نیست. حتما" در انتهای کار دکمه "Submit" را جهت ثبت اطلاعات بزنید.

ه) سایر افراد جهت مشاهده کارنامه علمی شما می توانند پس از ورود به صفحه اصلی سامانه گزینه "لیست پژوهشگران و اعضای هیئت علمی" را انتخاب و نام شما را از لیست مربوطه انتخاب و گزینه "English" را در صفحه "کارنامه علمی" انتخاب نمایند. سپس یکی از سه گزینه زیر قابل انتخاب است:

1- Brief CV: مشاهده CV بصورت خلاصه

2- Standard CV: مشاهده CV بصورت کامل و طبقه بندی شده

3- Print version: مشاهده قالب چاپی هریک از حالات بالا

همچنین جهت ایجاد لینک (Link) از سایر سایتها و صفحات اینترنتی می توانید آدرس زیر را در لینک مربوطه وارد کنید:

Standard CV:         http://rds.sem-ums.ac.ir/rds2/cv.aspx?id=...

تذکر: بجای ... از id ای که توسط واحد انفورماتیک بهمراه نام و رمز کاربری در اختیار شما قرار داده شده است استفاده کنید.