دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- اخبار و رویدادها
اجرای موفقیت آمیز دوره های آموزش الکترونیک برای معاونت پشتیبانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1392/03/23:

آزمون تغذیه با استفاده از «سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه» بطور همزمان در چهار شهرستان سمنان، مهدیشهر، دامغان و گرمسار برای بیش از 2500 نفر از شاغلین دانشگاه با موفقیت انجام گرفت. این آزمون ها بصورت الکترونیک، با استفاده از محیط اینترنت بروش چند گزینه ای اتفاقی و در مدت زمان کوتاه 4 روز اجرا گردید که نشان دهنده قابلیت بالای سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه می باشد. این سامانه در اجرای دوره های آموزش مداوم و برخی دوره های دانشجوئی نیز بکار برده شده است. سامانه مذکور از سرور اختصاصی معاونت آموزشی استفاده نموده و حاصل طرح اجرا شده توسط واحد انفورماتیک معاونت های آموزشی و پژوهشی می باشد؛ تمامی مراحل طراحی، اجرا و نصب این سامانه توسط واحد انفورماتیک انجام گرفته است.

لازم به ذکر است که اخیراً دوره آموزشی طرح خانواده نیز با استفاده از همین سامانه برای این معاونت اجرا گردید و نتایج مطلوبی را به همراه داشت.

واحد انفورماتیک معاونت های آموزشی و پژوهشی آماده همکاری با تمامی واحدها و مراکز دانشگاه در اجرای دوره های مشابه می باشد. مسلماً نظرات مفید شما سروران گرامی در ارائه هر چه بهتر این دوره ها و بهبود کارائی این سامانه موثر خواهد بود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.57.105.fa
برگشت به اصل مطلب