دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- اخبار و رویدادها
راه اندازی سرور سمینار دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جهت برگزاری هر چه بهتر سمینارها و همایش های دانشگاه، سرور سامانه های تحت وب سمینار (وبینار) راه اندازی شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.57.106.fa
برگشت به اصل مطلب