دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- اخبار و رویدادها
راه اندازی سامانه آزمون معاونت پشتیبانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۸/۱۹ | 

به همت واحد انفورماتیک معاونت های آموزشی و پژوهشی، سامانه آموزش الکترونیک معاونت پشتیبانی جهت برگزاری آنلاین آزمون های این معاونت بر روی سرور اختصاصی آن به آدرس زیر راه اندازی گردید.

سامانه آزمون معاونت پشتیبانی

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.57.107.fa
برگشت به اصل مطلب