دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- اخبار و رویدادها
اجرای موفقیت آمیز دوره های آموزش الکترونیک برای معاونت بهداشتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دو دوره آزمون "بهداشت آب" و "اقدامات بهداشت محیط در شرایط اضطرار و بلایا" با استفاده از «سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه» برای کارشناسان و کاردانان بهداشت محیط معاونت بهداشتی در تاریخ های 9/9/1392 و 10/9/1392 با موفقیت انجام گردید. در این دو دوره بیش از 300 نفر از پرسنل معاونت درمان شرکت نموده و آزمون مربوطه را طی نمودند.

لازم بذکر است که این آزمون ها بصورت الکترونیک، با استفاده از محیط اینترنت بروش چند گزینه ای اتفاقی اجرا گردید که نشان دهنده قابلیت بالای سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه می باشد. این سامانه در اجرای دوره های آموزش مداوم و برخی دوره های دانشجوئی نیز بکار برده شده است. سامانه مذکور از سرور اختصاصی معاونت آموزشی استفاده نموده و حاصل طرح اجرا شده توسط واحد انفورماتیک معاونت های آموزشی و پژوهشی می باشد؛ تمامی مراحل طراحی، اجرا و نصب این سامانه توسط واحد انفورماتیک انجام گرفته است.

واحد انفورماتیک معاونت های آموزشی و پژوهشی آماده همکاری با تمامی واحدها و مراکز دانشگاه در اجرای دوره های مشابه می باشد. مسلماً نظرات مفید شما سروران گرامی در ارائه هر چه بهتر این دوره ها و بهبود کارائی این سامانه موثر خواهد بود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.57.108.fa
برگشت به اصل مطلب