دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- اخبار و رویدادها
برگزاری دوره آموزش مداوم بصورت الکترونیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به همت دفتر آموزش مداوم و با همکاری واحد انفورماتیک معاونت های آموزشی و پژوهشی، دوره آموزش مداوم «تفسیر آزمایشات CBC» با استفاده از سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه طراحی و در حال اجرا می باشد.
شما می توانید جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به سامانه آموزش مداوم دانشگاه به آدرس http://semnan.ircme.ir مراجعه نمائید. لازم به ذکر است که ثبت نام در دوره آموزشی مذکور در سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه به آدرس http://eds.semums.ac.ir انجام می گیرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.57.109.fa
برگشت به اصل مطلب