دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- اخبار و رویدادها
سامانه پیشینه پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این سامانه کاری از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) بوده که متولی ثبت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات علم و فناوری کشور است؛ هدف این سامانه آگاهی جامعه علمی از پیشینه پایان نامه ها و رساله ها و بررسی یکتا بودن آنها می باشد. خدمت اخیر یک خدمت غیررایگان (15 هزار تومان برای هر درخواست) بوده و افراد پس از ثبت نام در سامانه می توانند درخواست های خود را (شامل عنوان و کلید واژه های مورد نظر) جهت بررسی ارسال نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.57.111.fa
برگشت به اصل مطلب