دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- اخبار و رویدادها
راه اندازی سامانه مخزن مقالات دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۹ | 
به همت معاونت تحقیقات و فناوری سامانه مخزن مقالات دانشگاه در قالب یک طرح تحقیقاتی با همکاری مهندس علیرضا عمادی، دکتر جعفر طوسی و سرکار خانم مهندس وفایی راه اندازی گردید.
این سامانه براساس سامانه EPrints Repository طراحی شده و قادر به نگهداری اطلاعات مقالات و مستندات مختلف می باشد. از مزایای این سامانه قابلیت دریافت اطلاعات از منابع اینترنتی مانند PubMed و همجنین قابلیت اندکس کردن اطلاعات به روش های مختلف می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.57.114.fa
برگشت به اصل مطلب