دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- اخبار و رویدادها
راه اندازی اولین سامانه بانک تخصصی فیلم های پزشکی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اولین سامانه بانک تخصصی فیلم های پزشکی کشور به آدرس www.medtube.ir در راستای آموزش، ترویج و انتقال دانش پزشکی، با همت متخصصین و دانشمندان این حوزه (معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت) راه اندازی شد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.57.82.fa
برگشت به اصل مطلب