دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- اخبار و رویدادها
افزایش مراجعه کنندگان به سامانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

15/8/1390: مفتخریم به اطلاع برسانیم که میانگین مراجعین روزانه به سامانه سمات (داده های پژوهشی) دانشگاه علوم پزشکی سمنان در ماه گذشته به بیش از 2000 نفر رسیده است. مسلم است که نظرات و پیشنهادات سازنده شما همکار محترم در این امر نقش اسای ایفا نموده و خواهد نمود. خواهشمند است نظرات ارزشمند خود را در اختیار ما قرار دهید.

با تشکر

واحد انفورماتیک

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.57.93.fa
برگشت به اصل مطلب