دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- اخبار و رویدادها
پنجمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها

16/8/1390: پنجمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

پنجمین همایشی سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شمال کشور در تاریخ 27 لغایت 29 اردیبهشت ماه 1391 در دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار خواهد شد.

این کنگره هر ساله در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی شبکه همکار شمال کشور برگزار می شود.

با توجه به سیاست گذاری دبیرخانه همایش همایش پنجم و با توجه به ظرفیت های موجود در شهر سمنان در حیطه علمی و اجرایی، امسال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، همایش پنجم را به صورت کشوری و با در نظر گرفتن سهمیه خاص برای دانشجویان محترم شبکه همکار شمال کشور برگزار خواهد نمود.

پنجمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.57.94.fa
برگشت به اصل مطلب