دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- اخبار و رویدادها
افزایش مراجعین به سامانه های سمینار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

5/10/1390:

تعداد مراجعین روزانه به سامانه های سمینار دانشگاه علوم پزشکی سمنان به نزدیک 1000 نفر رسیده است. این سامانه ها که شامل سامانه وبینار و قرآن پژوهی و طب می باشند در حال حاضر به ارائه پنجمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شمال کشور و سمینار قرآن پژوهی وطب (با تاکید بر اخلاق و تغذیه) اختصاص داده شده اند.

سامانه وبینار

قرآن پژوهی و طب

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.57.97.fa
برگشت به اصل مطلب