دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- اخبار و رویدادها
تعداد بازدیدکنندگان سامانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

01/03/1392

تعداد بازدید کنندگان سامانه به بیش از دو میلیون نفر رسید. لازم بذکر است که میانگین مراجعین روزانه به سامانه سمات دانشگاه نیز به بیش از 2000 نفر رسیده است که یکی از بالاترین مقادیر در بین سامانه های سمات دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.57.99.fa
برگشت به اصل مطلب