دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- تغییرات جدید سامانه
امکان اضافه کردن لینک (URL) به مقالات کارنامه علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در صورت تمایل می توانید لینک به منبع مقاله خود را در بخش Published articles بصورت زیر اعمال نمایید:

- آدرس اینترنتی منبع مورد نظر که می تواند آدرس مجله الکترونیک چاپ کننده مقاله، آدرس موتورهای جستجوی پزشکی سایت کننده مقاله (مانند pubmed.com یا sid.ir) و ... باشد را یافته و کپی کنید.

- جهت یافتن این آدرسها می توانید از لینکهای متصل به مقاله جهت مشاهده خلاصه یا دانلود متن کامل آن استفاده نمایید.

- در بخش ورود اطلاعات کارنامه علمی انگلیسی (Enter or update data) وارد مقالات شده (دکمه Edit در Published articles) و در باکس مربوط به URL این متن را Paste نمایید.

- پس از این کار با کلیک بر روی عنوان مقاله، لینک مربوطه باز خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.71.16.fa
برگشت به اصل مطلب