دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی- نظر سنجی در مورد سمات
نظر سنجی در مورد سمات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

همانگونه که می دانید سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ( علم و فناوری ) به سمات تغییر نام داده است. سمات عنوانی است که کمیته راهبری برای مشخص کردن عنوان سامانه در حوزه وزارت علوم و بهداشت و نیز دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کرده است. بهره برداری از فاز اول سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات علوم پزشکی آغاز شده و فاز دوم آن نیز آغاز گردیده است.

لطفاً نظرات خود را در مورد این سامانه و استراتژیهای مربوطه بیان فرمائید. استراتژیهای مربوطه در لینکهای زیر قابل دسترسی هستند. نظرات شما اساتید گرامی در پیشبرد هر چه بیشتر این پروژه، کمک بزرگی خواهد بود.

جهت اظهار نظر به بخش "تسهیلات مطالب" وارد شوید.

 

http://system.hbi.ir/files/site1/pages/docs/banner_docs/semat_strategicplanning__part1_ver001.pdf

http://system.hbi.ir/files/site1/pages/docs/banner_docs/semat_strategicplanning__part2_ver001.pdf

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان - سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی:
http://rds1.semums.ac.ir/find.php?item=1.80.25.fa
برگشت به اصل مطلب