[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلی جستجو در سامانه درباره سامانه اخبار و رویدادها نقشه سایت فهرست داده ها تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
پژوهشگران و اعضاء::
طرح های پژوهشی::
پایان نامه ها::
نشریات::
کنفرانس ها::
جستجو در سامانه::
تماس با ما::
درباره سامانه::
تسهیلات سامانه::
راهنمای سامانه::
آمار سامانه::
اخبار و رویدادها::
بخش نامه های پژوهشی::
گروههای وابسته::
مراکز تحقیقاتی وابسته::
اولویت های پژوهشی::
سامانه های وابسته::
منابع الکترونیک::
نظر سنجی در مورد سمات::
نقشه سایت::
جستجو در کتابخانه دانشگاه::
دانشگاه های علوم پزشکی::
::
:: مشاهده پایان‌نامه ::
شناسه پایان‌نامه A-10-30-5
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI22
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
عنوان انگلیسی The effect of electroacupressure on muscular motor function and power of pelagic upper extremity in patient with cerebrovascular accident
عنوان فارسی بررسی تأثير طب فشاری همراه با تحريک الکتريکی بر عملکرد حرکتی و قدرت عضلانی اندام فوقانی فلج شده در بيماران مبتلا به سکته مغزی
سال تحصیلی 1393
تاریخ آغاز ۱۳۹۳/۳/۲
تاریخ پایان ۱۳۹۳/۴/۲۱
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز A-10-30-5
شماره بازیابی irandoc
زبان
رشته تحصیلی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی
مقطع تحصیلی
تعداد صفحات
مشخصات ظاهری
مندرجات
آدرس وب سایت
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی
چکیده پایان‌نامه به فارسی 1) مسئله تحقيق: سکته مغزی که از آن به عنوان حوادث عروق مغزی (CVA) نيز اشاره می‌شود حالتی است که در آن عملکرد مغز به علت اختلال در خونرسانی آن از بين می‌رود. در حال حاضر سکته مغزی يکی از شايعترين علت مرگ و مير و علت اصلی ناتوانی در سرتاسر جهان می‌باشد. آسيب‌های حسی و حرکتی مانند همی‌‌پارزی، عدم تعادل، کاهش تحرک، کاهش تن عضلانی و يا اسپاسيتسيته اندام‌ها و اختلالات شناختی از جمله نواقص شايع بعد از سکته مغزی هستند، به طوری‌که شدت آسيب در اندام فوقانی بيشتر است و بيمار در استفاده از اندام فوقانی مبتلا ناتوانی بيشتری خواهد داشت تا حدی که در استقلال فرد و فعاليت‌های روزانه بيمار تداخل ايجاد خواهد کرد. در حال حاضر از راهکارهای مختلفی جهت بهبود عملکرد اندام فوقانی در اين بيماران استفاده می‌شود که از جمله آنها می‌توان به تکنيک‌های تسهيل‌کننده عصبی ، تمرين‌های تقويتی و تمرين‌های عملکردی اشاره کرد. در اين بين تجارب بالينی نشان داده‌اند که تحريکات حسی نظير طب سوزنی نيز جهت کنترل و درمان مبتلايان به سکته مغزی سودمند است. از آنجايی‌ که امروزه جهت بازتوانی بيشتر بر روش‌های غير‌تهاجمی توجه شده است، مداخلات طب مکمل و جايگزين عموميت بيشتری يافته و توسط اغلب بيماران استفاده می‌شود. يکی از روش‌های طب مکمل، طب فشاری می‌باشد. طب فشاری بخشی از پزشکی سنتی چينی بر پايه تئوری يانگ-يين در فلسفه شرق می‌باشد که به صورت ايجاد فشار بر نقاط طب سوزنی اعمال می‌شود که اثرات درمانی آن مشابه اثر طب سوزنی می‌باشد با اين تفاوت که در آن نيازی به استفاده از سوزن نيست. يکی ديگر از مداخلات معمول در طب مکمل، اعمال تحريکات الکتريکی پوستی در نقاط طب سوزنی (TEAS) می-باشد. اين روش غير تهاجمی بوده و عوارض جانبی سوزن‌‌ها را ندارد و همانند روش تهاجمی طب سوزنی سودمند می‌باشد. نقاط فشاری مختلفی جهت بازتوانی و توانبخشی اندام فلج بيماران مبتلا به سکته مغزی مورد استفاده قرار گرفته است، يکی از اين نقاط که در مطالعات زيادی اخيراً مورد توجه قرار گرفته است PC6 يا نيگان می‌باشد. اين نقطه به پهنای 3-2 انگشت بالاتر از چين داخلی مچ دست و بين تاندون‌های فلکسور بر روی مريدين موسوم به پريکارد قرار دارد. با توجه به اهميت توانبخشی در بهبود اختلالات حرکتی بيماران سکته مغزی و نيز اختلاف نظر در زمينه نوع تمرينات درمانی مورد استفاده برای بهبود اختلالات حرکتی و شيوع بيشتر اين اختلالات در اندام فوقانی و عدم تأثير چشمگير روش‌های متداول در بهبود اين اختلالات و اينکه تاکنون ترکيب دو روش طب فشاری و تحريک نقاط طب سوزنی بوسيله تحريکات الکتريکی به طور همزمان در اين بيماران مورد مطالعه قرار نگرفته است، اين مطالعه با هدف بررسی تأثير طب فشاری همراه با تحريک الکتريکی بر عملکرد حرکتی و قدرت عضلانی اندام فوقانی فلج شده در بيماران سکته مغزی انجام خواهد گرفت. 2) اهداف کلی طرح: تعيين تأثير طب فشاری همراه با تحريک الکتريکی بر عملکرد حرکتی و قدرت عضلانی اندام فوقانی فلج شده در بيماران مبتلا به سکته مغزي 3) جامعه مورد مطالعه و روشهای جمع‌آوری داده‌ها: بيماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش‌های ICU و داخلی بيمارستان کوثر شهر سمنان جامعه مورد مطالعه می‌باشند. نمونه‌ها از بين بيمارانی که معيارهای ورود به مطالعه (سن بالای 35 سال، فلج اندام فوقانی ناشی از سکته مغزی، عدم ابتلا به بيماری‌های عضلانی اسکلتی به علل ديگر در اندام فوقانی، بيماران با وضعيت شناختی در حدی که بتوانند در بررسی عملکرد حرکتی همکاری داشته باشند، بيمارانی که فيزيوتراپی حرکتی برای آنها شروع شده باشد، عدم وجود اختلال در قسمت تحتانی مچ دست و نقطه PC6 که قرار است تحت تحريک الکتريکی و فشار قرار گيرد، بيمارانی که حداکثر يک هفته از سکته آن‌ها گذشته باشد (بيمار در مرحله فلاسيد باشد)، سکته مغزی مجدد نداشته باشند، بيمار داروی ترومبوليتيک دريافت نکرده باشد، نقص ايسکميک قابل برگشت (RIND) نباشد، سکته مغزی در ناحيه مخچه و يا ساقه مغز نباشد و ... ) را داشته باشند، انتخاب می‌شوند. اطلاعات از طريق پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافيک، چک‌ليست فوگل- ماير (جهت اندازه‌گيری عملکرد حرکتی اندام فوقانی مبتلا) و قدرت مشت کردن بيمار با استفاده از دينامومتر (جت بررسی قدرت عضلانی دست مبتلا) جمع‌آوری می‌شود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 و آزمون‌های آماری استنباطی در سطح معنی‌داری 5% تجزيه و تحليل می‌شوند. 4) چگونگی استفاده از نتايج: در صورتی که استفاده طب فشاری همراه با تحريک الکتريکی باعث بهبود عملکرد حرکتی و قدرت عضلانی اندام فوقانی فلج شده در بيماران مبتلا به سکته مغزی شود، می‌توان از آن به عنوان روشی آسان، ارزان، غيرتهاجمی، و ايمن جهت بهبود عملکرد حرکتی و قدرت عضلانی اندام فوقانی فلج شده اين بيماران پيشنهاد نمود. اين امر سبب بهبود مراقبت‌های بعمل آمده از جانب پرستاران و افزايش رضايت در بيماران خواهد شد.
واژه‌های کلیدی به انگلیسی acupressure| TENS| cerebrovascular accident| motor function| muscular power
واژه‌های کلیدی به فارسی طب فشاری| تحريک الکتريکی عصب از راه پوست| سکته مغزی| عملکرد حرکتی| قدرت عضلانی
پدیدآورنده دكتر محمدرضا عسگری
استاد راهنما
استاد مشاور
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 211 بار
برگشت به فهرست
Semnan University of Medical Sciences - SEMAT system
Persian site map - English site map - Created in 0.34 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3855