[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلی جستجو در سامانه درباره سامانه اخبار و رویدادها نقشه سایت فهرست داده ها تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
پژوهشگران و اعضاء::
طرح های پژوهشی::
پایان نامه ها::
نشریات::
کنفرانس ها::
جستجو در سامانه::
تماس با ما::
درباره سامانه::
تسهیلات سامانه::
راهنمای سامانه::
آمار سامانه::
اخبار و رویدادها::
بخش نامه های پژوهشی::
گروههای وابسته::
مراکز تحقیقاتی وابسته::
اولویت های پژوهشی::
سامانه های وابسته::
منابع الکترونیک::
نظر سنجی در مورد سمات::
نقشه سایت::
جستجو در کتابخانه دانشگاه::
دانشگاه های علوم پزشکی::
::
:: مشاهده پایان‌نامه ::
شناسه پایان‌نامه A-10-6-4
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI22
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
عنوان انگلیسی Evaluation of 99mTC-MIBI activity in rat’s heart after mobile phone radiation.
عنوان فارسی ارزيابی اکتيويته 99mTC-MIBI در قلب موش صحرايی پس از تابش امواج تلفن همراه
سال تحصیلی 1393
تاریخ آغاز ۱۳۹۳/۴/۳
تاریخ پایان ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
شماره بازیابی دانشگاه یا مركز A-10-6-4
شماره بازیابی irandoc
زبان
رشته تحصیلی دانشکده پزشکی
مقطع تحصیلی
تعداد صفحات
مشخصات ظاهری
مندرجات
آدرس وب سایت
بودجه تخصیصی (ریال)
موضوع اصلی
رعایت سرعنوان‌های موضوعی پزشکی
چکیده پایان‌نامه به انگلیسی اسکن پرفيوژن ميوکارد (اسکن قلب) يکی از متداولترين و مهمترين روش های معمول در پزشکی هسته ای است. اسکن قلب نقش بسيار مهمی در تشخيص بيماری های قلبی، تعيين سودمندی از درمان، تشخيص ميزان بافت سالم و زنده باقيمانده (Viability) در عضله قلب دارد. راديوداروی 99mTC-MIBI به دليل داشتن يک سری از ويژگی ها مطلوب به طور متداول جهت اسکن قلب استفاده می شود. مطالعات متعددی نشان دهنده اين می باشد که راديوداروی 99mTC-MIBI علاوه بر جذب قلبی در اندام های کبد، کليه ها ، بافت ماهيچه استخوانی، مغز استخوان های جمجمه، بازوها و ساق ها جذب قابل توجهی دارد و عمده دفع آن از سيستم کبد و صفراوی می‌باشد. از طرفی بعلت گسترش روز افزون استفاده از دستگاه های تلفن همراه در جهان نگرانی های زيادی در مورد اثرات احتمالی امواج بر سلامت موجودات زنده بوجود آمده است. بطوريکه دستگاه های تلفن همراه شامل طيفی از امواج الکترومغناطيسی بوده که اين محدوده فرکانسی در بيشتر کشورهای آسيايی و اروپايی، از جمله ايران مورد استفاده قرار می‌گيرد. اين امواج در هر محيطی وجود دارد و بنابراين افراد در معرض تابش های غيريونيزان امواج الکترومغناطيسی می‌باشند. مطالعات متعدد انجام شده در اين راستا نشان دهنده تاثير امواج تلفن همراه بر قلب، کبد، کليه ها، طحال، مغز و بيضه بوده و همچنين باعث افزايش نفوذپذيری سد خونی – مغزی می شود. بنابراين با توجه به اينکه اندام هدف جهت تجمع راديودارو 99mTC-MIBI عضله قلب می‌باشد، اما امواج تلفن همراه در بافت های مختلف موجب تغيير نفوذ پذيری بافت ها شده، لذا در اين مطالعه قصد داريم به منظور بررسی نقش امواج تلفن همراه در نفوذ پذيری بافت های مختلف اکتيويته 99mTC-MIBI را در قلب موش صحرايی پس از تابش امواج تلفن همراه بمدت (15،30 دقيقه) بررسی نماييم. از آنجا که تجمع راديودارو در قلب با گذشت زمان تغيير می‌يابد لذا در اين تحقيق اکتيويته راديودارو در زمان های مختلف (15،30،45،60 دقيقه پس از تزريق داخل صفاقی) سنجيده خواهد شد. اين مطالعه بر روی 119 سر موش صحرايی نر بالغ نژاد ويستار انجام می شود که به گروه های 6 تايی (شامل گروه های کنترل، تزريق راديودارو - شاهد، تزريق راديودارو به همراه تابش امواج) تقسيم می شوند. برای هر موش با تناسب ميانگين وزنی (200-250 گرم) مقدار 100 ميکروکوری راديوداروی آماده شده به وسيله سرنگ به روش داخل صفاقی تزريق می شود. سپس حيوانات به مدت 15 يا 30 دقيقه تحت تابش امواج تلفن همراه با فرکانس 900،1800مگاهرتز قرار می گيرند. با فواصل زمانی 15، 30، 45 و 60 دقيقه پس از تزريق راديودارو، حيوانات ابتدا بيهوش و سپس با جدا سازی اندام ها کشته می شوند. قلب از بدن خارج شده و توسط دستگاه دوزکاليبراتور، شدت تشعشع راديودارو (اکتيويته) در آن ها اندازه گيری می شود.
چکیده پایان‌نامه به فارسی اسکن پرفيوژن ميوکارد (اسکن قلب) يکی از متداولترين و مهمترين روش های معمول در پزشکی هسته ای است. اسکن قلب نقش بسيار مهمی در تشخيص بيماری های قلبی، تعيين سودمندی از درمان، تشخيص ميزان بافت سالم و زنده باقيمانده (Viability) در عضله قلب دارد. راديوداروی 99mTC-MIBI به دليل داشتن يک سری از ويژگی ها مطلوب به طور متداول جهت اسکن قلب استفاده می شود. مطالعات متعددی نشان دهنده اين می باشد که راديوداروی 99mTC-MIBI علاوه بر جذب قلبی در اندام های کبد، کليه ها ، بافت ماهيچه استخوانی، مغز استخوان های جمجمه، بازوها و ساق ها جذب قابل توجهی دارد و عمده دفع آن از سيستم کبد و صفراوی می‌باشد. از طرفی بعلت گسترش روز افزون استفاده از دستگاه های تلفن همراه در جهان نگرانی های زيادی در مورد اثرات احتمالی امواج بر سلامت موجودات زنده بوجود آمده است. بطوريکه دستگاه های تلفن همراه شامل طيفی از امواج الکترومغناطيسی بوده که اين محدوده فرکانسی در بيشتر کشورهای آسيايی و اروپايی، از جمله ايران مورد استفاده قرار می‌گيرد. اين امواج در هر محيطی وجود دارد و بنابراين افراد در معرض تابش های غيريونيزان امواج الکترومغناطيسی می‌باشند. مطالعات متعدد انجام شده در اين راستا نشان دهنده تاثير امواج تلفن همراه بر قلب، کبد، کليه ها، طحال، مغز و بيضه بوده و همچنين باعث افزايش نفوذپذيری سد خونی – مغزی می شود. بنابراين با توجه به اينکه اندام هدف جهت تجمع راديودارو 99mTC-MIBI عضله قلب می‌باشد، اما امواج تلفن همراه در بافت های مختلف موجب تغيير نفوذ پذيری بافت ها شده، لذا در اين مطالعه قصد داريم به منظور بررسی نقش امواج تلفن همراه در نفوذ پذيری بافت های مختلف اکتيويته 99mTC-MIBI را در قلب موش صحرايی پس از تابش امواج تلفن همراه بمدت (15،30 دقيقه) بررسی نماييم. از آنجا که تجمع راديودارو در قلب با گذشت زمان تغيير می‌يابد لذا در اين تحقيق اکتيويته راديودارو در زمان های مختلف (15،30،45،60 دقيقه پس از تزريق داخل صفاقی) سنجيده خواهد شد. اين مطالعه بر روی 119 سر موش صحرايی نر بالغ نژاد ويستار انجام می شود که به گروه های 6 تايی (شامل گروه های کنترل، تزريق راديودارو - شاهد، تزريق راديودارو به همراه تابش امواج) تقسيم می شوند. برای هر موش با تناسب ميانگين وزنی (200-250 گرم) مقدار 100 ميکروکوری راديوداروی آماده شده به وسيله سرنگ به روش داخل صفاقی تزريق می شود. سپس حيوانات به مدت 15 يا 30 دقيقه تحت تابش امواج تلفن همراه با فرکانس 900،1800مگاهرتز قرار می گيرند. با فواصل زمانی 15، 30، 45 و 60 دقيقه پس از تزريق راديودارو، حيوانات ابتدا بيهوش و سپس با جدا سازی اندام ها کشته می شوند. قلب از بدن خارج شده و توسط دستگاه دوزکاليبراتور، شدت تشعشع راديودارو (اکتيويته) در آن ها اندازه گيری می شود.
واژه‌های کلیدی به انگلیسی 99mTC-MIBI | Mobile phone| Heart
واژه‌های کلیدی به فارسی 99mTC-MIBI| تلفن همراه| قلب
پدیدآورنده دكتر مجيد جديدی
استاد راهنما
استاد مشاور
استاد(ان) داور
چکیده بازنگری شده به انگلیسی
چکیده بازنگری شده به فارسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به انگلیسی
واژه‌های کلیدی بازنگری شده به فارسی
سایر توضیحات به فارسی
سایر توضیحات به انگلیسی
دفعات مشاهده 269 بار
برگشت به فهرست
Semnan University of Medical Sciences - SEMAT system
Persian site map - English site map - Created in 0.18 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3870